Thanh's House

Book

Thuyết hỗn mang |Jeff Bezos and the age of Amazon

Zero to One | Kẻ đến sau thành người dẫn đầu

The Start-Up of You by Reid Hoffman | My take-aways

The Magic of Thinking Big

Nine Counterintuitive Rules of Blitzscaling - Growing Super-Fast

Review The Subtle Art Of Not Giving A Fuck | | Mark Manson

Hooked Nir Eyal Best review 1- Page Summary

Book review: “Bad blood” | Máu xấu Máu bẩn

Book review: “Running Lean”

20 Giờ Đầu Tiên | Bí quyết học kỹ năng nhanh chóng

Muốn làm gì cũng được, hãy đọc những cuốn sách này đi!

Nghỉ tết 2019 đọc sách gì?

Note from "Product manager's survival guide" book

Môi trường làm việc của bạn. Tốt hay tồi tệ?

Run

Podcast