Tài Chính

Một bộ báo cáo tài chính gồm những gì? [Cập nhật 2022]

Báo cáo tài chính gồm những gì? Pháp luật Việt Nam quy định như thế nào về báo cáo tài chính? Mỗi năm, các doanh nghiệp phải nộp báo cáo tài chính vào đúng thời hạn cho các cơ quan thuế, cơ quan có thẩm quyền. Vậy báo cáo tài chính gồm những gì? 

Khái niệm về báo cáo tài chính là gì?

Báo cáo tài chính gồm những gì là câu hỏi được đặt ra trong một bản báo cáo tài chính hoàn chỉnh.

Báo cáo tài chính là hệ thống các thông tin, số liệu liên quan đến tài chính, kinh tế của một tổ chức doanh nghiệp được trình bày theo quy chuẩn, quy định tại chuẩn mực của đơn vị kế toán.

Doanh nghiệp có nhiệm vụ lập và nộp báo cáo tài chính chính xác và trung thực, đúng thời hạn theo pháp luật. 

Tất cả các doanh nghiệp thuộc các thành phần kinh tế đều có nghĩa vụ lập và báo cáo tài chính mỗi năm cho các cơ quan thuế. Bài viết dưới đây sẽ trình bày báo cáo tài chính gồm những gì một cách đầy đủ.
         

          Báo cáo tài chính gồm những gì? Cập nhật mới nhất 2022
Báo cáo tài chính gồm những gì? Cập nhật mới nhất 2022

Mục đích và vai trò của bản báo cáo tài chính gồm những gì?

Báo cáo tài chính thực sự có ý nghĩa rất quan trọng với công tác quản lý mọi hoạt động, nguồn tiền của công ty. Không chỉ có ý nghĩa quan trọng đối với doanh nghiệp, báo cáo tài chính được nhiều đối tượng quan tâm. Mục đích và vai trò của báo cáo tài chính gồm những gì sẽ được chắt lọc dưới đây.

báo cáo tài chính là gì
báo cáo tài chính là gì

Mục đích việc báo cáo tài chính là gì?

Báo cáo tài chính được lập ra với mục đích cung cấp các thông tin về tài chính, tình hình kinh doanh và luồng tiền của doanh nghiệp bao gồm:

+ Tài sản

+ Vốn chủ sở hữu

+ Tài sản

+ Doanh thu và chi phí sản xuất và một số chi phí khác

+ Phân chia kết quả kinh, lãi, lỗ của doanh nghiệp

Vậy mục đích của báo cáo tài chính gồm những gì?

>> Xem thêm:  Tài sản lưu động là gì? Đặc điểm và cách tính mới 2022

– Với doanh nghiệp báo cáo tài chính cung cấp số liệu về kết quả kinh doanh, nguồn tài sản sau một thời kỳ hoạt động, từ đó đánh giá và phân tích, giải quyết kịp thời phù hợp với tình hình phát triển của công ty

– Với các nhà cho vay, chủ đầu từ, báo cáo tài chính như một cơ sở đo lường về khả năng tài chính, nguồn vốn, các loại tài sản và khả năng sinh lời, rủi ro để cân nhắc, đưa ra quyết định đúng đắn.

– Với cơ quan nhà nước như tổng cục thuế, kiểm toán…báo cáo tài chính là cơ sở quan trọng để giám sát, kiểm tra chặt chẽ trong chế độ, chính sách kinh tế.

– Với khách hàng, báo cáo tài chính cung cấp các thông tin về sự uy tín, đãi ngộ và năng lực sản xuất  để quyết định mua hàng

Vai trò của việc báo cáo tài chính là gì?

Báo cáo tài chính đóng vai trò quan trọng trong quá trình phản ánh hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp. Các thông tin trên bảng báo cáo tài chính không chỉ cung cấp thông tin cho nhà quản trị quản lý một cách chặt chẽ về tình hình tài chính của doanh nghiệp mà còn đáp ứng các nhu cầu với từng mục đích cụ thể.

Vậy vai trò của báo cáo tài chính gồm những gì? Việc lập báo cáo tài chính có thực sự quan trọng?

– Báo cáo tài chính cung cấp các chỉ tiêu, thông tin về tài chính, kinh tế cần thiết để giám sát, kiểm tra các hoạt động kinh doanh, sản xuất của doanh nghiệp

– Báo cáo tài chính là cơ sở để các nhà quản trị dự đoán xu hướng hoạt động, tiềm năng kinh tế trên thị trường, để đưa ra phương án đúng đắn, giải pháp kịp thời

– Việc lập kế hoạch đầu tư, sản xuất và kinh doanh không thể thiếu những số liệu của báo cáo tài chính để phù hợp với từng điều kiện của doanh nghiệp.

Phân loại báo cáo tài chính gồm những gì?


Các nội dung thể hiện trong báo cáo tài chính rất quan trọng đối với doanh nghiệp và cơ quan thẩm quyền. Một báo cáo tài chính gồm những gì để đúng theo yêu cầu của tổng cục thuế?

                       

 Phân loại báo cáo tài chính
Phân loại báo cáo tài chính

Bảng cân đối kế toán

>> Xem thêm:  Tài sản là gì? Những quy định của pháp luật Việt Nam về tài sản

Bảng cân đối kế toán trong bản báo cáo tài chính gồm những gì?

Tài sản và nguồn vốn chính là 2 phần nằm trong bảng cân đối kế toán. Tài sản là tất cả giá trị tài sản hiện có của doanh nghiệp dưới mọi hình thái, từ các giai đoạn của quá trình phát triển kinh doanh đến kỳ hạch toán cuối kỳ. Nguồn vốn phản ánh nguồn hình thành của các loại tài sản vào các kỳ cuối hạch toán

Những thông tin về vốn chủ sở hữu, nợ phải trả và tài sản được liệt kê cụ thể vào một thời điểm như cuối ngày, cuối tháng và cuối năm

Báo cáo kết quả kinh doanh

Báo cáo kết quả kinh doanh là báo cáo tóm lược về các khoản chi phí, doanh thu của một doanh nghiệp, tổ chức. Báo cáo trình bày tình hình hoạt động của đơn vị qua một thời kỳ cụ thể như một tháng, một quý hoặc một năm hoặc một kỳ cụ thế. Đây loại loại báo cáo độc lập của công ty để biết được doanh thu và lợi nhuận, sẽ biết được công ty đang lãi hay lỗ.

Báo cáo việc thay đổi vốn chủ sở hữu

Đây là loại báo cáo trình bày sự thay đổi của vốn chủ sở hữu trong khoảng thời gian nhất định như một tháng, một quý hoặc một năm

+ Vốn chủ sở hữu tăng khi có sự đầu tư của chủ sở hữu và lãi thuần có thể tăng trong kỳ

+ Hoặc giảm khi lỗ thuần trong kỳ hay chủ sở hữu rút vốn

Báo cáo lưu chuyển tiền tệ

Việc sử dụng và tạo ra các dòng tiền ra sao trong một kỳ nhất định được thể hiện ở báo cáo lưu chuyển tiền tệ.

Trên đây là những gì trình bày báo cáo tài chính gồm những gì, hãy tham khảo đầy đủ và chuẩn bị thật tốt nhé. Cùng theo dõi Blog Kinh Doanh để bổ sung thêm những kiến thức bổ ích nhé.

0/5 (0 Reviews)

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button