Tài Chính

Báo cáo tài chính là gì? Các loại báo cáo tài chính?

Hàng năm, tất cả các doanh nghiệp đều phải nộp báo cáo tài chính cho các cơ quan có thẩm quyền trong thời hạn quy định. Vậy báo cáo tài chính là gì? Trong báo cáo tài chính có những nội dung chính nào. Cùng tìm hiểu ngay trong bài viết này nhé!

Báo cáo tài chính là gì?

Báo cáo tài chính là gì? Theo quy định của khoản 1 Điều 3 Luật kế toán số 88/2015/QH13, báo cáo tài chính được định nghĩa là hệ thống thông tin kinh tế và tài chính của đơn vị kế toán, nó được trình bày theo biểu mẫu quy định chuẩn mực kế toán và chế độ kế toán.

Báo cáo tài chính là gì?
Báo cáo tài chính là gì?

Vai trò của báo cáo tài chính là gì? Đó là giúp các cơ quan thẩm quyền biết được thông tin về tình hình tài chính, kinh doanh và các nguồn tiền của doanh nghiệp.

Các loại báo cáo tài chính trong doanh nghiệp

Dựa theo cách lập và trình bày, báo cáo tài chính được chia thành hai loại:

  • Báo cáo tài chính hợp nhất: đây là báo cáo được lập với mục đích tổng hợp toàn bộ tình hình tài chính và kinh doanh của một tập đoàn. Bao gồm công ty mẹ và các công ty con thuộc hệ sinh thái chung và cả công ty liên kết.
  • Báo cáo tài chính riêng lẻ: báo cáo giúp thể hiện tình hình tài chính và kinh doanh của duy nhất một doanh nghiệp.

Dựa trên thời điểm lập, báo cáo tài chính được chia thành hai loại:

  • Báo cáo tài chính hằng năm: là loại báo cáo tài chính được lập và tính theo năm dương lịch hay kỳ kế toán hằng năm, đảm bảo đủ 12 tháng sau khi có thông báo nộp của cơ quan thuế. 
  • Báo cáo tài chính giữa niên độ: đây là loại báo cáo tài chính được lập theo bốn quý của năm tài chính cùng với báo cáo tài chính bán niên (06 tháng). 

Qua hai phần trên bạn đã nắm bắt tốt được khái niệm báo cáo tài chính là gì và các phân loại báo cáo tài chính trong doanh nghiệp đúng không nào! 

Các loại báo cáo tài chính trong doanh nghiệp
Các loại báo cáo tài chính trong doanh nghiệp

Những nội dung chính trong báo cáo tài chính là gì

Bạn đã biết những nội dung chính trong báo cáo tài chính là gì hay chưa. Trong phần này chúng ta sẽ làm rõ từng thành phần nhé!

Bảng cân đối kế toán: Bảng cân đối kế toán tóm tắt và phản ảnh tổng quan tình hình tài sản và nguồn vốn hiện có của doanh nghiệp ở một thời điểm nhất định. Nó thể hiện rõ nguồn lực tài chính của doanh nghiệp và được lập theo chuẩn mực kế toán tại số 21 quy định về “trình bày báo cáo tài chính”.

Bảng báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh trong báo cáo tài chính là gì:

  • Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh cho phép người đọc nắm và hiểu rõ được doanh thu, chi phí phát sinh, thu nhập ròng, lợi nhuận hay lỗ trong kỳ. Phản ánh xu hướng hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp trong tương lai sẽ ra sao, thông qua việc phân chia cổ tức. 
  • Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh bao gồm hai phần quan trọng, đó là: thể hiển lãi lỗ trong kỳ và tình hình thực hiện nghĩa vụ đóng các loại chi phí đối với nhà nước, người lao động.

Báo cáo lưu chuyển tiền tệ: Đây là báo cáo thể hiện sự lưu động của dòng tiền thu chi trong thời gian cụ thể. Bộ phận kế toán thường xuyên sử dụng phương pháp dồn tích để lập báo cáo lưu chuyển tiền tệ vì: phần doanh thu mà doanh nghiệp có nhưng chưa thực nhận và phần chi phí đã phát sinh nhưng chưa thanh toán đều sẽ được tính vào giúp người đọc hiểu rõ tình hình tài chính thực tế của doanh nghiệp. 

Thuyết minh báo cáo tài chính trong báo cáo tài chính là gì: đây là mục đính kèm theo báo cáo tài chính và không thể tách rời ra. Được dùng để phân tích chi tiết thông tin, số liệu ở ba báo cáo đề cập phía trên. 

Những nội dung chính trong báo cáo tài chính là gì
Những nội dung chính trong báo cáo tài chính là gì

Toàn bộ nội dung trên Blog Kinh Doanh đã giúp bạn hiểu rõ về báo cáo tài chính là gì và các vấn đề xoay quanh. Hy vọng, bạn đã thu thập được những kiến thức hữu ích để phục vụ cho việc học tập hoặc làm việc. 

5/5 (1 Review)
>> Xem thêm:  Tài sản là gì? Những quy định của pháp luật Việt Nam về tài sản

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button