Tài Chính

Chi phí tài chính là gì? Cách tính chi phí tài chính mới nhất 2022

Chi phí tài chính là gì? Chi phí tài chính có quan trọng hay không, có các hình thức chi phí nào?

Trong tình hình kinh tế thị trường ngày càng phát triển, các doanh nghiệp thay nhau mọc lên ngày càng nhiều. Vì thế việc vay tín dụng của các chủ thể để phục vụ cho hoạt động kinh doanh trở nên phổ biến. Các khoản vay này được xem là khoản chi phí cố định và được xác định đây là chi phí tài chính.

Hãy Blog Kinh Doanh cùng tìm hiểu chuyên sâu qua bài viết dưới đây nhé!

Chi phí tài chính là gì?
                        

Chi phí tài chính là gì?
Chi phí tài chính là gì?

Trong nghiệp vụ của một kế toán, chi phí tài chính đóng vai trò quan trọng. Thế nhưng, không phải ai cũng nắm rõ chi phí tài chính là gì? Nếu không có sự quan tâm đúng đắn đến chi phí tài chính, có thể trở thành gánh nặng đối với doanh nghiệp.

Chi phí tài chính là các khoản lỗ và loại phí phát sinh từ các hoạt động vay vốn, giao dịch chứng khoán, đầu tư tài chính, góp vốn liên doanh của doanh nghiệp và các loại chi phí khác.

Chi phí tài chính có tên gọi khác là tài khoản 635 dùng để phản ánh khoản phí mà doanh nghiệp cần thanh toán.

Tại sao chi phí tài chính lại quan trọng?

Việc hiểu rõ chi phí tài chính là gì, giúp cho việc xác định một số khoản thanh toán có hợp lý hay không. Xác định chi phí tài chính cho phép công ty so sánh chi phí tài chính giữa 2 tùy chọn nợ tương tự.

Chi phí tài chính không chỉ đơn thuần là việc ghi chép những khoản phí phát sinh của doanh nghiệp. Việc hạch toán rõ ràng các loại chi phí tài chính sẽ giúp cho doanh nghiệp dễ dàng xác định được doanh thu, lãi, lỗ như thế nào của công ty.

Doanh thu có thể được tính ra rõ ràng từ việc hiểu rõ về chi phí tài chính là gì?

Chi phí tài chính gồm những gì?

Như đã nói ở mục chi phí tài chính là gì? Chi phí tài chính được phản ánh trong tài khoản 635 thông qua 2 loại cơ bản là chi phí tài chính bên có và chi phí tài chính bên nợ

Đối với bên Có, chi phí tài chính là gì?

>> Xem thêm:  Báo cáo tài chính là gì? Các loại báo cáo tài chính?

Các chi phí hoàn nhập dự phòng vào tổn thất đầu tư vào các tổ chức khác

Những khoản mục giảm chi phí tài chính được ghi nhận

Toàn bộ các chi phí phát sinh trong kỳ sẽ được kết chuyển vào cuối kỳ

Đối với bên Nợ, chi phí tài chính là gì?

Chi phí lãi mua hàng chậm, lãi tiền vay, thuê tài chính và thuê tài sản

Chi phí lỗ ngoại tệ

Chi phí chiết khấu thanh toán cho bên mua

Các khoản lỗ do thanh lý hoặc nhượng bán của các khoản đầu tư

Lỗ của tỷ giá hối đoái từ việc phát sinh trong kỳ

Lỗ tỷ giá hối đoái trong đánh giá các khoản mục tiền tệ có gốc là ngoại tệ vào cuối năm tài chính

Chi phí tổn thất đến từ việc đầu tư vào đơn vị khác và các khoản phát sinh khác

Tầm quan trọng của chi phí tài chính
Tầm quan trọng của chi phí tài chính

Cách tính phần chi phí tài chính trong doanh nghiệp?

Trong doanh nghiệp, cách tính phần chi phí tài chính là gì, được thực hiện như thế nào?

– Đối với các khoản phí phát sinh liên quan tới bán chứng khoán, vay vốn…được ghi là:

Nợ TK 635 – Chi phí tài chính

Có TK 111,112…

– Đối với các khoản phí phát sinh từ bán chứng khoán, đầu tư vào các đơn vi khác…ghi là:

Nợ TK 111,112..

Nợ TK 635 – Chi phí tài chính 

Có TK 121, 221…

Trong trường hợp vốn nhận lại của công ty khi góp vào công ty con hoặc liên doanh, giá trị của vốn góp lớn hơn giá trị của tài sản được chia, ghi là:

Nợ TK 111, 112, 211…

Nợ TK 635 

Có TK 221, 222

Lưu ý khi làm hạch toán chi phí tài chính là gì?

Không phải tất cả các chi phí đều có thể tính vào chi phí, những chi phí dưới đây sẽ không được tính vào chi phí tài chính:

Chi phí bán hàng

Chi phí hoạt động sản xuất

Chi phí quản lý doanh nghiệp…

Với những thông tin đã chia sẻ trên, hi vọng các bạn sẽ hiểu rõ về chi phí tài chính là gì và các thông tin liên quan để tự tin thực hiện những công việc kế toán một cách chuyên nghiệp nhé!

0/5 (0 Reviews)

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button