Tài Chính

Chiếm hữu là gì? Các hình thức chiếm hữu hiện nay

Trong cuộc sống hằng ngày chúng ta nghe nói nhiều về thuật ngữ “chiếm hữu”, nhưng vẫn có nhiều nhận định đúng tính chất của thuật ngữ này. Do đó, trong bài viết này chúng ta sẽ cùng làm rõ định nghĩa chiếm hữu là gì? Các hình thức chiếm hữu hiện nay và hậu quả của việc vi phạm pháp luật về chiếm hữu. Tìm hiểu ngay thôi nào!

Chiếm hữu là gì?

Chiếm hữu là gì? Theo Điều 179 Bộ luật Dân sự 2015, chiếm hữu được định nghĩa là việc một chủ thể có quyền nắm giữ, chi phối tài sản trực tiếp hoặc gián tiếp. Đó cũng chính là lần đầu tiên khái niệm chiếm hữu được quy định rõ ràng trong pháp luật.

Ngoài ra, chiếm hữu là gì còn được hiểu là một nội dung trong quyền sở hữu. Theo quy định của pháp luật, người không phải là chủ sở hữu có thể có quyền chiếm hữu tài sản nếu được chuyển nhượng quyền từ chủ sở hữu. 

Những chủ thể chiếm hữu tài sản bao gồm: chủ sở hữu tài sản, người được chủ sở hữu tài sản uỷ quyền, người có quyền chiếm hữu tài sản dựa trên cơ sở của giao dịch dân sự hợp pháp, người được nhà nước giao quyền chiếm hữu bởi một quyết định có hiệu lực hoặc một bản án có hiệu lực theo quy định pháp luật, người chiếm hữu vô căn cứ không theo ý của chủ sở hữu.

Những chủ thể nắm giữ và chi phối tài sản chính là người trực tiếp quản lý và tác động vào tài sản theo ý chí của chính họ, nhằm duy trì và phát triển tài sản theo ý chí của họ. 

Chiếm hữu là gì?
Chiếm hữu là gì?

Các hình thức chiếm hữu hiện nay

Sau khi đã hiểu định nghĩa chiếm hữu tài sản, trong phần này chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về các hình thức chiếm hữu là gì hiện nay:

  • Chiếm hữu ngay tình: đây là loại chiếm hữu mà người chiếm hữu có căn cứ về quyền của họ đối với tài sản đang chiếm hữu.
  • Chiếm hữu không ngay: là loại chiếm hữu mà người chiếm hữu bắt buộc phải biết rằng mình không có quyền chiếm hữu đối với tài sản.
  • Chiếm hữu liên tục trong chiếm hữu là gì: là việc chiếm hữu được thực hiện trong thời gian không có tranh chấp quyền sở hữu tài sản đó hoặc có tranh chấp nhưng chưa được giải quyết bằng một quyết định, bản án có hiệu lực pháp luật của cơ quan nhà nước có thẩm quyền, kể cả tài sản đó được giao cho một người chiếm hữu khác. 
  • Chiếm hữu công khai: là việc chiếm hữu được thực hiện minh bạch, không giấu giếm. Đồng thời, tài sản chiếm hữu đó được sử dụng đúng tính năng, công dụng và được giữ gìn, bảo quản bởi người chiếm hữu như tài sản của họ.
Các hình thức chiếm hữu hiện nay
Các hình thức chiếm hữu hiện nay

Hậu quả của việc chiếm hữu không có căn cứ pháp luật

Những hậu quả của việc chiếm hữu là gì khi quyền chiếm hữu đó không có căn cứ của pháp luật:

Theo nguyên tắc của luật dân sự, chỉ khi người chiếm hữu tài sản có căn cứ đúng pháp luật thì những quyền lợi của họ mới có thể được công nhận và bảo vệ. Tuy nhiên, vẫn có một số trường hợp chiếm hữu không có căn cứ pháp luật được pháp luật công nhận và bảo vệ.

Cụ thể, theo Khoản 3 Điều 184 Bộ luật Dân sự 2015 và một số luật khác có liên quan, quy định: người chiếm hữu ngay tình, chiếm hữu liên tục và chiếm hữu công khai được phép áp dụng thời hiệu hưởng quyền, được hưởng hoa hồng, lợi tức mà tài sản đó mang lại. Định hữu chiếm hữu là gì cũng được quy định rõ ràng trong Bộ luật này. 

Trong trường hợp có người thứ ba thưa kiện để đòi lại tài sản, thì người chiếm hữu không theo că cứ pháp luật ngay tình sẽ có quyền yêu cầu người đã chuyển giao tài sản cho mình phải trả lại tất cả những gì họ đã nhận. Khi đó quyền của chủ thể chiếm hữu là gì? Quyền của người chiếm hữu không có căn cứ pháp luật ngay tình còn được pháp luật bảo vệ theo quy định tại Điều 133 Bộ luật Dân sự 2015.

Ngoài ra, trong một số điều kiện nhất định như: chiếm hữu liên tục (điều 182 bộ luật dân sự), chiếm hữu công khai (điều 183 bộ luật dân sự) và có thời hạn là 10 năm đối với động sản và 30 năm đối với bất động sản, thì người chiếm hữu sẽ không có căn cứ pháp luật nhưng ngay tình thì vẫn được hưởng quyền xác lập quyềnn sở hữu theo thời gian có hiệu lực tại Điều 236 Bộ luật dân sự (quyền này không được áp dụng đối với tài sản thuộc sở hữu của Nhà nước).

Hậu quả của việc chiếm hữu không có căn cứ pháp luật
Hậu quả của việc chiếm hữu không có căn cứ pháp luật

Toàn bộ nội dung trên, Blog Kinh Doanh đã cung cấp đầy đủ cho bạn kiến thức về chiếm hữu là gì? Các hình thức chiếm hữu hiện nay và hậu quả của việc chiếm hữu tài sản không có căn cứ của pháp luật. 

5/5 (1 Review)
>> Xem thêm:  Quyền định đoạt là gì? Quy định của pháp luật Việt Nam 2022

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button