Khởi Nghiệp

Tìm hiểu chi tiết các chức năng của quản trị doanh nghiệp

Trong kinh doanh, chức năng của quản trị đóng một vai trò quan trọng, quyết định đến việc đạt được những mục tiêu đề ra.

Các chức năng của quản trị là gì?

Quản trị là hoạt động cần thiết trong bất kỳ công việc nào cũng như trong cuộc sống hằng ngày. Các chức năng của quản trị sẽ được làm rõ dưới đây:

Chức năng nhà quản trị
Chức năng nhà quản trị

Chức năng hoạch định

Hoạch định là những định hướng và kế hoạch của doanh nghiệp được vạch ra trong tương lai. Với từng kế hoạch được phân theo giai đoạn một cách có lộ trình và hợp lý giúp doanh nghiệp hoạt động một cách có hiệu quả.

Việc hoạch định đòi hỏi sự đóng góp của toàn bộ nhân viên và cán bộ dưới sự dẫn dắt của lãnh đạo doanh nghiệp. Vì đây là một công việc rất quan trọng trong việc phát triển của công ty. 

Thời gian và cách thức thực hiện là hai yếu tố quan trọng nhất của chức năng hoạch định. Nhà quản trị phải thực hiện việc lên kế hoạch hợp lý để điều phối sự liên kết một cách chặt chẽ giữa các phòng ban với nhau. Tận dụng các nguồn lực của doanh nghiệp một cách tối ưu.

Chức năng tổ chức

Để các hoạt động của doanh nghiệp diễn ra một cách liên tục và trơn tru để duy trì sự phát triển bền vững. Doanh nghiệp cần có một cơ cấu tổ chức chặt chẽ với đầy đủ nguồn nhân lực, tài chính, nguyên vật liệu.

Chức năng lãnh đạo

>> Xem thêm:  Hướng dẫn đăng ký kinh doanh qua mạng

Mỗi công việc của nhân viên phải được sự giám sát và hướng dẫn của nhà quản trị. Những định hướng rõ ràng từ nhà quản trị sẽ giúp cho nhân viên đạt được những kết quả cao trong công việc.

Chức năng phối hợp

Để doanh nghiệp vận hành ăn ý và thuần nhuyễn cần sự phối hợp chặt chẽ giữa các phòng ban với nhau. Để đáp ứng được chức năng này, nhà quản trị cần có năng lực lãnh đạo để kết nối các thành viên với nhau để có thể đạt được mục tiêu đề ra.

Chức năng kiểm soát

Để theo dõi tiến độ, tình hình làm việc của nhân viên, nhà quản trị cần kiểm soát và đánh giá hiệu quả công việc của nhân viên, có đáp ứng được các mục tiêu đề ra hay không.

Vai trò của nhà quản trị

Ngoài việc tìm hiểu các chức năng của quản trị, vai trò của nhà quản trị cũng đóng vai trò quan trong trong bộ máy điều hành của doanh nghiệp.

Mỗi vị trí đều có vai trò của nhà quản trịững vai trò nhất định và trách nhiệm riêng. Vậy  là gì?

Vai trò của nhà quản trị
Vai trò của nhà quản trị

Vai trò quan hệ với con người: Bao gồm việc duy trì và phát triển các mối quan hệ con người hiệu quả

Vai trò thông tin: Vai trò này gắn với việc tiếp nhận và truyền đạt thông tin để nhà quản trị có thể thể hiện trung tâm đầu não của một tổ chức.

Vai trò quyết định: Vai trò quyết định bao gồm công việc ra quyết định có sức ảnh hưởng đến tổ chức.

Mối quan hệ giữa các chức năng của quản trị

Mối quan hệ giữa các chức năng của quản trị
Mối quan hệ giữa các chức năng của quản trị

Mỗi chức năng của quản trị đều có có mối liên hệ mật thiết và bổ trợ cho nhau. Các chức năng của quản trị cần có sự phối hợp hài hòa để giúp doanh nghiệp phát triển lớn mạnh trong tương lai.

Những doanh nghiệp có quy mô lớn, các cấp quản trị được phân cấp rõ ràng. Những nhà quản trị ở cấp lớn tập trung vào việc quản lý những nhà quản trị ở cấp trung.

Nhìn chung, các cấp quản trị được phân công rõ ràng ở nhiều mức khác nhau. Mỗi cấp độ sẽ có một vị trí và vai trò nhất định trong một tổ chức.

Như vậy, qua bài viết vừa chia sẻ trên đây, bạn đã nắm được chức năng của quản trị là gì rồi đúng không? Với những kiến thức của Blog Kinh Doanh đem lại, hy vọng để giúp bạn có những định hướng tốt trong các công việc và lộ trình phát triển của bản thân.

5/5 (1 Review)

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button