Tiền tệ

[Cập nhật 2022] Chức năng của tiền là gì? Những thông tin liên quan

Theo Marx (1962), tiền tệ là một loại hàng hóa đặc biệt, độc quyền giữ vai trò là vật ngang giá chung để phục vụ cho quá trình trao đổi và lưu thông hàng hóa.” Vậy còn chức năng của tiền là gì?

Hãy cùng Blog Kinh doanh theo dõi bài viết dưới đây nhé!

Tiền tệ là gì?

Để hiểu được chức năng của tiền, trước tiên chúng ta phải biết được khái niệm tiền tệ là gì?

Tiền tệ là một phạm trù kinh tế khách quan, là sản phẩm tất nhiên của nền kinh tế hàng hóa. Hay nói đơn giản hơn, tiền được xem là bất cứ cái gì được chấp nhận chung trong thanh toán để đổi lấy hàng hoá, dịch vụ hoặc để hoàn trả các khoản nợ.

Tiền tệ là gì?
Tiền tệ là gì?

Bản chất và chức năng của tiền

Về bản chất, tiền là một loại hàng hóa nhưng tách ra khỏi thế giới hàng hóa. 

Tiền có đầy đủ những thuộc tính của hàng hóa, cụ thể là: giá trị và giá trị sử dụng. 

Bản chất của tiền
Bản chất của tiền

– Giá trị sử dụng của tiền là khả năng trao đổi với mọi loại hàng hóa, nhu cầu sử dụng làm vật trung gian trong trao đổi chính vì vậy nó giúp thỏa mãn nhu cầu của người dùng. 

Giá trị sử dụng của một loại tiền tệ do xã hội quy định: xã hội còn thừa nhận  vai trò tiền tệ (tức là vai trò vật trung gian môi giới trong trao đổi) thì giá trị sử dụng của nó với tư cách là tiền tệ còn tồn tại. 

– Với giá trị sử dụng đặc biệt đó, tiền tệ trở thành vật đại biểu chung cho của cải xã hội.

Chức năng của tiền và tiền tệ phải đảm bảo: 

  • Tính ổn định giá trị;
  • Tính dễ phân chia;
  • Tính lâu bền;
  • Tính dễ vận chuyển;
  • Tính thuần nhất.

– Giá trị của tiền là hao phí lao động xã hội, đó là khả năng đổi được nhiều hay ít hàng hoá khác trong xã hội. 

Chức năng của tiền là gì?

Dù tiền tồn tại ở bất cứ hình thái nào trong nền kinh tế, nó đều có 3 chức năng chính. Sau đây sẽ là 3 chức năng của tiền đã được Blog Kinh doanh tổng hợp:

Thước đo giá trị

 Đây là chức năng của tiền thuộc dạng cơ bản nhất. Lúc này, tiền được sử dụng để đo lường và biểu hiện giá trị của các hàng hóa khác.

Đồng tiền khi đo được giá trị hàng hóa, nó sẽ hoàn thành được chức năng thước đo giá trị. Nếu ta nhìn từ góc độ này, cũng có thể định nghĩa tiền là tài sản đại diện mà thông qua đó người thể hiện giá trị của tài sản khác.

Phương tiện trao đổi

Với chức năng của tiền như trên, tiền mới chỉ là thước đo. Muốn giá trị hàng hóa được thực hiện thực sự, tiền tệ phải thực hiện chức năng trao đổi.

Tiền là vật trung gian môi giới trong trao đổi hàng hoá, dịch vụ, là phương tiện giúp cho quá trình trao đổi được thực hiện dễ dàng hơn. 

Khi tiền làm phương tiện trao đổi, sự vận động của tiền tệ có thể gắn liền với sự vận động của hàng hóa, phục vụ cho sự chuyển đổi từ chủ thể này sang chủ thể khác.

Phương tiện tích lũy

Chức năng của tiền cuối cùng chính là phương tiện tích lũy giá trị. Tiền là công cụ cất giữ sức mua theo thời gian. 

Trong nền kinh tế hàng hóa phát triển như hiện nay, tiền tệ ngày càng có quyền lực to lớn, nhu cầu cất giữ tiền ngày càng cao với nhiều mục đích khác nhau.

Chức năng của tiền tệ là gì
Chức năng của tiền

Kết luận

Blog Kinh doanh đã tổng hợp các chức năng của tiền ở bài viết trên. Hy vọng bạn có thể hiểu sâu hơn về chức năng của tiền cũng như những thông tin liên quan để áp dụng thành công trong công việc và cuộc sống. 

Hãy tiếp tục theo dõi Blog Kinh doanh để cập nhật nhiều kiến thức hữu ích khác nhé!

5/5 (1 Review)
>> Xem thêm:  Chính sách tiền tệ là gì? Tất tần tật về chính sách tiền tệ

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button