Khởi Nghiệp

Đầu tư công là gì? Những thông tin liên quan cần biết

 Đầu tư công đóng vai trò quan trọng đối với việc tăng trưởng và phát triển kinh tế bền vững ở hầu hết các quốc gia. Thế nhưng khi hỏi về khái niệm đầu tư công là gì thì không phải ai cũng có thể giải thích rõ ràng. 

Bài viết sau đây Blog Kinh doanh sẽ mang đến cho bạn khái niệm đầu tư công là gì đồng thời chia sẻ về đặc điểm, đối tượng đầu tư công. Mời bạn cùng theo dõi!   

Đầu tư công là gì?

Khái niệm đầu tư công là gì được Pháp luật quy định tại khoản 15 Điều 4 Luật đầu tư công năm 2019: “Đầu tư công là hoạt động đầu tư của Nhà nước vào các chương trình, dự án và đối tượng đầu tư công khác theo quy định của Luật này.

Hoạt động đầu tư công bao gồm lập, thẩm định, quyết định chủ trương đầu tư; lập, thẩm định, quyết định chương trình, dự án đầu tư công; lập, thẩm định, phê duyệt, giao, triển khai thực hiện kế hoạch, dự án đầu tư công; quản lý, sử dụng vốn đầu tư công; nghiệm thu, bàn giao chương trình, quyết toán dự án đầu tư công; theo dõi và đánh giá, kiểm tra, thanh tra kế hoạch, chương trình, dự án đầu tư công”.

Đầu tư công là gì?
Đầu tư công là gì?

Đối tượng đầu tư công là gì?

Theo Điều 5 Luật Đầu tư công 2019 (có hiệu lực 01/01/2020) quy định đối tượng đầu tư công là gì có nội dung như sau:

Có sáu đối tượng đầu tư công sau:

  • Đầu tư chương trình, dự án kết cấu hạ tầng kinh tế – xã hội.

Trường hợp thật sự cần thiết tách riêng việc bồi thường, hỗ trợ, tái định cư, giải phóng mặt bằng thành dự án độc lập, đối với dự án quan trọng quốc gia do Quốc hội xem xét, quyết định; đối với dự án nhóm A sẽ do Thủ tướng Chính phủ, Hội đồng nhân dân cấp tỉnh xem xét, quyết định theo thẩm quyền được quy định cụ thể.

Việc tách riêng dự án độc lập sẽ được thực hiện khi phê duyệt chủ trương đầu tư dự án quan trọng quốc gia, dự án nhóm A theo đúng quy định của pháp luật.

  • Đầu tư phục vụ hoạt động của cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị – xã hội.
  • Đầu tư và hỗ trợ hoạt động cung cấp sản phẩm, dịch vụ công ích, phúc lợi xã hội.
  • Đầu tư của Nhà nước tham gia thực hiện dự án theo phương thức đối tác công tư.
  • Đầu tư lập, thẩm định, quyết định hoặc phê duyệt, công bố và điều chỉnh quy hoạch theo quy định của pháp luật về quy hoạch.
  • Cấp bù lãi suất tín dụng ưu đãi, phí quản lý; cấp vốn điều lệ cho các ngân hàng chính sách, quỹ tài chính nhà nước ngoài ngân sách.

Như vậy, thông tin trên đã giải đáp thắc mắc các đối tượng đầu tư công là gì cụ thể được pháp luật quy định. Nhà nước sẽ có các chính sách cụ thể đối với các đối tượng này tuân theo đúng quy định của pháp luật. 

Bên cạnh đó Nhà nước cũng có các chính sách hỗ trợ đầu tư cho các đối tượng khác theo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ và tuân theo đúng quy định của Pháp luật quốc gia.

Đối tượng đầu tư công là gì?
Đối tượng đầu tư công là gì?

Đặc điểm của đầu tư công là gì?

Dựa trên khái niệm đầu tư công là gì đã được Blog Kinh doanh nêu ở phần trên và các điều luật liên quan chúng ta có thể nhận thấy 2 đặc điểm nổi bật của loại vốn này. 

Cụ thể như sau: 

Theo điều 1, Luật Đầu tư Công vốn đầu tư công bao gồm: vốn ngân sách nhà nước, vốn công trái quốc gia, vốn trái phiếu Chính phủ, vốn trái phiếu chính quyền địa phương, vốn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) và vốn vay ưu đãi của các nhà tài trợ nước ngoài, vốn tín dụng đầu tư phát triển của Nhà nước, vốn từ nguồn thu để lại cho đầu tư nhưng chưa đưa vào cân đối ngân sách nhà nước, các khoản vốn vay khác của ngân sách địa phương để đầu tư,… 

Vốn đầu tư công được sử dụng để đầu tư vào các chương trình, dự án kết cấu hạ tầng kinh tế – xã hội và đầu tư vào các chương trình, dự án phục vụ phát triển kinh tế – xã hội.

Đặc điểm đầu tư công là gì?
Đặc điểm đầu tư công là gì?

Kết luận

Bài viết trên đây đã chia sẻ về định nghĩa đầu tư công là gì cũng như những thông tin liên quan về đối tượng và đặc điểm đầu tư công. Các cấp ban ngành cần phải hiểu rõ những thông tin về đầu tư công để quản lý và sử dụng đúng nguồn vốn đầu tư nhằm xây dựng và phát triển nền kinh tế đất nước và nâng cao cuộc sống của người dân. 

Để đón đọc những thông tin hữu ích khác về kinh doanh, tiền tệ, marketing, đầu tư khởi nghiệp,… hãy truy cập vào Website của Blog Kinh doanh nhé!

5/5 (1 Review)
>> Xem thêm:  Quản trị viên là gì? Những kỹ năng cần có của nhà quản trị viên

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button