Khởi Nghiệp

Doanh nghiệp nhà nước là gì? Đặc điểm và phân loại?

Doanh nghiệp nhà nước là gì? Đặc điểm và phân loại của loại hình này? Bài viết dưới đây Blog Kinh doanh sẽ giúp bạn giải đáp những thắc mắc trên nhé!

Doanh nghiệp nhà nước là gì?

Doanh nghiệp nhà nước là gì?
Doanh nghiệp nhà nước là gì?

Doanh nghiệp nhà nước là gì? Khái niệm này được quy định tại Chương IV Luật Doanh nghiệp 2020.

Điều 88 Luật Doanh nghiệp 2020 quy định khái niệm về doanh nghiệp nhà nước như sau:

“1. Doanh nghiệp nhà nước được tổ chức quản lý dưới hình thức công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty cổ phần, bao gồm:

 1. a) Doanh nghiệp do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ;
 2. b) Doanh nghiệp do Nhà nước nắm giữ trên 50% vốn điều lệ hoặc tổng số cổ phần có quyền biểu quyết, trừ doanh nghiệp quy định tại điểm a khoản 1 Điều này.”

Doanh nghiệp nhà nước là gì? Cụ thể, là doanh nghiệp một chủ trong trường hợp Nhà nước nắm giữ toàn bộ vốn điều lệ; doanh nghiệp nhà nước nhiều chủ sở hữu trong trường hợp Nhà nước có cổ phần, vốn góp chi phối có tỉ lệ trên 50% và dưới 100% vốn điều lệ.

Đặc điểm của doanh nghiệp nhà nước là gì?

Ở phần trên, chúng ta đã biết được khái niệm của doanh nghiệp nhà nước. Vậy còn đặc điểm của doanh nghiệp nhà nước là gì? Hãy theo dõi phần sau đây nhé!

Đặc điểm của doanh nghiệp nhà nước là gì?
Đặc điểm của doanh nghiệp nhà nước là gì?
 • Chủ đầu tư doanh nghiệp nhà nước:

Chủ đầu tư doanh nghiệp nhà nước là gì? Là bao gồm Nhà nước cùng với các tổ chức, cá nhân khác. Nhà nước có toàn quyền quyết định các vấn đề liên quan đến sự tồn tại và hoạt động của từng doanh nghiệp nhà nước. 

 • Sở hữu vốn: 

Theo quy định mới của Pháp luật, Nhà nước sở hữu toàn bộ vốn điều lệ (100%) hoặc sở hữu phần vốn góp chi phối (trên 50% nhưng dưới 100% vốn điều lệ).

 • Hình thức tồn tại:

Doanh nghiệp nhà nước có nhiều hình thức:

Trong trường hợp doanh nghiệp nhà nước do Nhà nước sở hữu 100% vốn điều lệ thì có các loại hình doanh nghiệp như: công ty nhà nước, công ty cổ phần nhà nước, công ty trách nhiệm hữu hạn nhà nước một thành viên, công ty trách nhiệm hữu hạn nhà nước. 

Trong trường hợp doanh nghiệp do nhà nước sở hữu trên 50% vốn điều lệ thì có các loại hình doanh nghiệp sau: công ty cổ phần, công ty trách nhiệm hữu hạn.

 • Trách nhiệm tài sản: 

Doanh nghiệp nhà nước chịu trách nhiệm trong phạm vi tài sản của doanh nghiệp. Nhà nước chịu trách nhiệm hữu hạn trong phạm vi tài sản góp vốn vào doanh nghiệp.

 • Tư cách pháp lý: doanh nghiệp nhà nước có tư cách pháp nhân.
 •  Luật áp dụng:

Các công ty Nhà nước đã thực hiện chuyển đổi thành công ty cổ phần, công ty trách nhiệm hữu hạn và các loại doanh nghiệp Nhà nước khác sẽ tổ chức hoạt động tuân theo theo luật doanh nghiệp. 

Phân loại doanh nghiệp nhà nước

Phân loại doanh nghiệp nhà nước
Phân loại doanh nghiệp nhà nước

Nhiều người đặt ra câu hỏi rằng: “Những tiêu chí để phân loại doanh nghiệp nhà nước là gì? Có mấy loại hình doanh nghiệp nhà nước?”. Blog Kinh doanh sẽ giải đáp cho bạn ở phần sau đây:

 • Dựa vào hình thức tổ chức doanh nghiệp nhà nước có năm loại, gồm:
 1. Công ty Nhà nước: doanh nghiệp do Nhà nước sở hữu toàn bộ vốn điều lệ thành lập, tổ chức quản lý và tồn tại dưới hình thức công ty Nhà nước độc lập và tổng công ty Nhà nước.
 2. Công ty cổ phần Nhà nước: công ty cổ phần mà toàn bộ cổ đông là công ty Nhà nước hoặc tổ chức được Nhà nước ủy quyền góp vốn.
 3. Công ty trách nhiệm hữu hạn Nhà nước một thành viên là công ty trách nhiệm hữu hạn do Nhà nước sở hữu toàn bộ vốn điều lệ.
 4. Công ty trách nhiệm hữu hạn Nhà nước có từ hai thành viên trở lên: công ty trách nhiệm hữu hạn trong đó có tất cả các thành viên đều là công ty Nhà nước hoặc có thành viên là công ty Nhà nước, thành viên được ủy quyền góp vốn.
 5. Doanh nghiệp cổ phần, vốn góp chi phối của nhà nước:  doanh nghiệp mà cổ phần hoặc vốn góp của Nhà nước chiếm trên 50% vốn điều lệ. Nhà nước giữ quyền chi phối doanh nghiệp.
 • Dựa theo nguồn vốn: có hai loại, gồm:
 1. Doanh nghiệp Nhà nước do Nhà nước sở hữu 100% vốn, bao gồm: công ty nhà nước, công ty cổ phần nhà nước, công ty trách nhiệm hữu hạn nhà nước 1 thành viên, công ty trách nhiệm hữu hạn nhà nước 2 thành viên trở lên.
 2. Doanh nghiệp Nhà nước không có hội đồng quản trị: giám đốc doanh nghiệp được nhà nước bổ nhiệm hoặc thuê để điều hành hoạt động của doanh nghiệp.

Kết luận

Bài viết trên đã giới thiệu về khái niệm Doanh nghiệp nhà nước là gì? Đặc điểm và phân loại? Hy vọng những thông tin trên sẽ giúp ích cho bạn để áp dụng thành công trong việc kinh doanh. 

Hãy tiếp tục theo dõi Blog Kinh doanh để cập nhật những kiến thức mới nhất nhé!

5/5 (1 Review)
>> Xem thêm:  Vốn cố định là gì? Phân biệt vốn lưu động và vốn cố định

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button