Blog

IRC là gì? Những điều cần nắm về IRC

IRC là gì? Nội dung cũng như điều kiện để được cấp IRC là gì? Đây là một trong những câu hỏi được rất nhiều người thắc mắc khi thành lập công ty có vốn đầu tư nước ngoài. Sau đây, Blog Kinh doanh sẽ giới thiệu cho bạn những điều cần nắm rõ về IRC là gì nhé!

IRC là gì?

IRC là gì? IRC được viết tắt của cụm từ Tiếng Anh Investment Registration Certificate dịch nghĩa của từ này là Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư. Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư sẽ được cấp cho công ty có vốn đầu tư nước ngoài.

Giấy chứng nhận Đăng ký đầu tư (IRC) được cấp từ Phòng kinh tế đối ngoại thuộc Sở Kế hoạch và Đầu tư cấp cho doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài thực hiện các dự án đầu tư. 

Giấy phép này chứng nhận doanh nghiệp/công ty có dự án đầu tư tại Việt Nam. Trong giấy chứng nhận đăng ký đầu tư (IRC) thể hiện doanh nghiệp thực hiện mục tiêu, quy mô dự án..v.v.

IRC là gì?
IRC là gì?

Nội dung của IRC là gì?

Theo quy định tại Điều 3 của Luật Đầu tư 2014, Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư là văn bản, bản điện tử trên đó ghi nhận đầy đủ các thông tin về đăng ký của nhà đầu tư về dự án đầu tư. 

Nội dung của IRC là gì?
Nội dung của IRC là gì?

Theo Điều 62 Luật Đầu tư 2020 thì nội dung giấy chứng nhận phải bao gồm các thông tin sau:

  • Mã số dự án đầu tư.
  • Tên nhà đầu tư.
  • Tên dự án đầu tư, tên tổ chức kinh tế ở nước ngoài (nếu có).
  • Mục tiêu, địa điểm đầu tư.
  • Các hình thức đầu tư, vốn đầu tư, nguồn vốn đầu tư, hình thức vốn đầu tư, tiến độ thực hiện hoạt động đầu tư ra nước ngoài.

Điều kiện để được cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư

Để được cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư nước ngoài, nhà đầu tư phải đáp ứng được các điều kiện sau:

Một là, hoạt động đầu tư ra nước ngoài phù hợp với quy định của Pháp luật tại Điều 51 Luật Đầu tư 2020. Cụ thể:

  • Nhà đầu tư thực hiện hoạt động đầu tư ra nước ngoài nhằm khai thác, phát triển, mở rộng thị trường; tăng khả năng xuất khẩu hàng hóa, dịch vụ, thu ngoại tệ; tiếp cận công nghệ hiện đại, nâng cao năng lực quản lý và bổ sung nguồn lực phát triển kinh tế – xã hội đất nước.
  •  Nhà đầu tư thực hiện hoạt động đầu tư ở nước ngoài phải tuân thủ quy định của Luật này, quy định khác của pháp luật có liên quan, pháp luật của quốc gia, vùng lãnh thổ tiếp nhận đầu tư (sau đây gọi là nước tiếp nhận đầu tư) và điều ước quốc tế mà Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên; tự chịu trách nhiệm về hiệu quả hoạt động đầu tư ở nước ngoài.

Hai là, ngành nghề đầu tư không thuộc ngành nghề bị cấm đầu tư ra nước ngoài theo quy định tại Điều 53 Luật Đầu tư 2020 và đáp ứng các điều kiện đầu tư ra nước ngoài đối với ngành, nghề đầu tư ra nước ngoài có điều kiện quy định tại Điều 54 Luật Đầu tư 2020.

Ba là, Nhà đầu tư có cam kết tự thu xếp ngoại tệ hoặc có cam kết thu xếp ngoại tệ để thực hiện hoạt động đầu tư ra nước ngoài cửa tổ chức tín dụng được phép.

Bốn là, có quyết định đầu tư ra nước ngoài theo quy định tại Điều 59 của Luật Đầu tư 2020.

Năm là, có văn bản của cơ quan thuế xác nhận việc thực hiện nghĩa vụ nộp thuế của nhà đầu tư.

Sáu là, thời điểm xác nhận của cơ quan thuế là không quá 03 tháng tính đến ngày nộp hồ sơ dự án đầu tư.

Điều kiện để được cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư
Điều kiện để được cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư

Lời kết 

Bài viết trên đây Blog Kinh doanh đã giúp bạn giải đáp những thắc mắc về “IRC là gì?”. Hy vọng những thông tin trên sẽ giúp bạn thành công trong trong công việc và cuộc sống!

Hãy tiếp tục theo dõi Blog kinh doanh để cập nhật thêm nhiều kiến thức hữu ích khác nhé!

0/5 (0 Reviews)
>> Xem thêm:  Những thông tin về Luật phá sản cập nhật mới nhất 2022

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button