Blog

Nội dung chính của Luật kinh doanh bảo hiểm mới nhất

 Bất kỳ một công ty hay doanh nghiệp khi hoạt động kinh doanh trên thương trường đều tồn tại những rủi ro nhất định. Luật kinh doanh bảo hiểm sẽ là giải pháp tốt nhất dành cho các công ty để đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp trong quá trình hoạt động.

Bài viết sau đây sẽ chia sẻ về Nội dung chính của Luật kinh doanh bảo hiểm được cập nhật mới nhất. Mời các bạn cùng theo dõi!

Luật kinh doanh bảo hiểm là gì?

Luật Kinh doanh bảo hiểm có tên tiếng Anh là “Law on insurance business”.

Luật kinh doanh bảo hiểm là gì?
Luật kinh doanh bảo hiểm là gì?

Luật kinh doanh bảo hiểm là đạo luật quy định tổ chức và hoạt động kinh doanh bảo hiểm, quyền, nghĩa vụ của tổ chức, cá nhân tham gia bảo hiểm được Quốc hội Khoá X, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 09.12.2000 và có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01.4.2001.

Luật kinh doanh bảo hiểm là tổng hợp các quy định pháp luật điều chỉnh các mối quan hệ phát sinh trong lĩnh vực kinh doanh bảo hiểm của tổ chức kinh doanh bảo hiểm và chủ thể tham gia bảo hiểm.

Nội dung chính của Luật kinh doanh bảo hiểm

Luật Kinh doanh bảo hiểm quy định về các loại hình bảo hiểm gồm: Bảo hiểm nhân thọ; Bảo hiểm phi nhân thọ; Bảo hiểm sức khỏe.

Nội dung chính của Luật kinh doanh bảo hiểm
Nội dung chính của Luật kinh doanh bảo hiểm

Hợp đồng bảo hiểm là sự thỏa thuận giữa bên mua bảo hiểm và doanh nghiệp bảo hiểm, theo đó bên mua bảo hiểm phải đóng phí bảo hiểm, doanh nghiệp bảo hiểm phải trả tiền bảo hiểm cho người thụ hưởng hoặc bồi thường cho người được bảo hiểm khi xảy ra sự kiện bảo hiểm. 

Gồm có hợp đồng bảo hiểm con người, hợp đồng bảo hiểm tài sản, hợp đồng bảo hiểm trách nhiệm hợp đồng dân sự, hợp đồng bảo hiểm hàng hải. Hợp đồng bảo hiểm phải được lập thành văn bản.                                                                                                            

Doanh nghiệp bảo hiểm có quyền thu phí bảo hiểm theo quy định của hợp đồng bảo hiểm; yêu cầu bên mua bảo hiểm cung cấp trung thực các thông tin liên quan đến việc giao kết và thực hiện hợp đồng bảo hiểm; đơn phương đình chỉ thực hiện hợp đồng bảo hiểm theo quy định; …; có nghĩa vụ giải thích các điều khoản, điều kiện bảo hiểm; quyền và nghĩa vụ của bên mua bảo hiểm; trả quyền lợi bảo hiểm kịp thời cho người thụ hưởng hoặc bồi thường cho người được bảo hiểm khi xảy ra tai nạn được bảo hiểm; … theo Điều 17 Luật kinh doanh bảo hiểm.

Bên mua bảo hiểm có quyền lựa chọn doanh nghiệp bảo hiểm hoạt động tại Việt Nam để mua bảo hiểm; khi xảy ra tai nạn được bảo hiểm, doanh nghiệp bảo hiểm phải trả tiền bảo hiểm cho người thụ hưởng hoặc bồi thường cho người được bảo hiểm theo quy định của hợp đồng bảo hiểm; … hợp đồng phí bảo hiểm đầy đủ; kê khai đầy đủ, trung thực các nội dung liên quan đến hợp đồng bảo hiểm theo yêu cầu của doanh nghiệp bảo hiểm; … theo quy định tại Điều 18 Luật kinh doanh bảo hiểm. 

Luật kinh doanh bảo hiểm quy định về điều kiện thành lập cũng như thẩm quyền cấp giấy phép cho doanh nghiệp kinh doanh bảo hiểm. 

Luật Kinh doanh bảo hiểm cũng quy định chi tiết về các loại hợp đồng bảo hiểm con người, hợp đồng bảo hiểm tài sản, hợp đồng bảo hiểm trách nhiệm dân sự về đối tượng hợp đồng, số tiền bảo hiểm, căn cứ trả tiền,…                                                                                              

Nguyên tắc của Luật kinh doanh bảo hiểm

Nguyên tắc của Luật kinh doanh bảo hiểm được quy định tại Điều 6 Luật Kinh doanh bảo hiểm. Bao gồm các nguyên tắc như sau: 

  • Tổ chức, cá nhân có nhu cầu bảo hiểm chỉ được tham gia bảo hiểm tại doanh nghiệp bảo hiểm hoạt động tại Việt Nam; doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, người nước ngoài làm việc tại Việt Nam có nhu cầu bảo hiểm được lựa chọn tham gia bảo hiểm tại doanh nghiệp bảo hiểm hoạt động tại Việt Nam hoặc sử dụng dịch vụ bảo hiểm qua biên giới.
  • Doanh nghiệp bảo hiểm phải bảo đảm các yêu cầu về tài chính để đáp ứng thực hiện các cam kết của mình đối với bên mua bảo hiểm.
Nguyên tắc của Luật kinh doanh bảo hiểm
Nguyên tắc của Luật kinh doanh bảo hiểm

Kết luận

Trên đây là bài viết chia sẻ thông tin về Nội dung chính của Luật Kinh doanh bảo hiểm mới nhất. Hy vọng dựa vào những thông tin mà Blog Kinh doanh đã chia sẻ có thể giúp bạn áp dụng thành công trong công việc.

5/5 (1 Review)
>> Xem thêm:  OTC là gì? Những thông tin mới nhất về thị trường OTC

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button