Blog

Vai trò của Luật thuế thu nhập doanh nghiệp

 Luật thuế thu nhập doanh nghiệp được Nhà nước ban hành và sửa đổi đã khá nhiều lần và ngày càng làm tốt vai trò đánh giá hiệu quả hoạt động của người nộp thuế. Vậy vai trò cụ thể của Luật thuế thu nhập doanh nghiệp là gì?

Hãy theo dõi bài viết sau đây nhé!

Luật thuế thu nhập doanh nghiệp là gì?

Luật thuế thu nhập doanh nghiệp 
Luật thuế thu nhập doanh nghiệp

Luật thuế thu nhập doanh nghiệp là tổng hợp các quy phạm pháp luật do Nhà nước ban hành để quy định các loại thuế trực thu đánh trên phần thu nhập sau khi trừ đi các khoản chi phí hợp lý, hợp pháp liên quan đến thu nhập của đối tượng nộp thuế.

Cách tính thuế thu nhập doanh nghiệp

Cách tính thuế thu nhập doanh nghiệp
Cách tính thuế thu nhập doanh nghiệp
  • Theo Thông tư 96/2015/TT-BTC của Bộ tài chính, công thức tính thuế TNDN như sau:
Thuế TNDN phải nộp = (Thu nhập tính thuế – Phần trích lập quỹ KH&CN)x Thuế suất thuế TNDN
  • Nếu doanh nghiệp không có trích lập quỹ phát triển khoa học và công nghệ thì công thức tính thuế TNDN là:
Thuế TNDN = Thu nhập tính thuế x Thuế suất thuế TNDN

Theo quy định: “Từ ngày 01/01/2016, các doanh nghiệp đang áp dụng mức thuế suất 20% và 22% đều phải chuyển sang 20%”.

  • Thu nhập tính thuế trong kỳ tính thuế được xác định như sau:
Thu nhập tính thuế = Thu nhập chịu thuế – Thu nhập được miễn thuế  +

Các khoản lỗ được kết chuyển theo quy định 

Trong đó:

Các khoản lỗ được kết chuyển theo quy định là chênh lệch âm của thu nhập tính thuế, không bao gồm các khoản lỗ đã kết chuyển từ năm trước. 

  • Thu nhập chịu thuế được xác định như sau:
Thu nhập chịu thuế = Doanh thu – Chi phí được trừ + Các khoản thu nhập khác

Vai trò của Luật thuế thu nhập doanh nghiệp

Vai trò của Luật thuế thu nhập doanh nghiệp
Vai trò của Luật thuế thu nhập doanh nghiệp

Luật thuế thu nhập doanh nghiệp chính là công cụ hiệu quả để quản lý thị trường vĩ mô đồng thời thống nhất áp dụng đối với mọi thành phần kinh tế và mọi loại hình doanh nghiệp kể cả đối tượng đầu tư nước ngoài và các doanh nghiệp trong nước, 

Luật thuế thu nhập doanh nghiệp cũng tạo nên một môi trường cạnh tranh bình đẳng, lành mạnh hơn trong điều kiện nền kinh tế mới, tạo cho nền kinh tế đất nước nhanh chóng hội nhập với nền kinh tế khu vực và thế giới. 

 Vai trò của Luật thuế thu nhập doanh nghiệp bao gồm:

  • Đảm bảo nguồn thu ổn định cho Ngân sách nhà nước

Thông qua việc mở rộng đối tượng chịu thuế, bao quát được hầu hết các nguồn thu nhập phát sinh trong điều kiện nền kinh tế ngày càng phát triển, xuất hiện nhiều loại hình thu nhập phức tạp và tinh vi hơn trước Luật thuế thu nhập doanh nghiệp đã bảo đảm một nguồn thu ổn định và không nhỏ cho Ngân sách Nhà nước.

  • Quản lý vĩ mô nền kinh tế, điều tiết các hoạt động kinh doanh

Thông qua hệ thống ưu đãi về thuế suất, miễn giảm thuế trong Luật thuế thu nhập doanh nghiệp đã góp phần định hướng cho các Nhà đầu tư đầu tư vào các lĩnh vực, địa bàn mà Nhà nước cần khuyến khích đầu tư nhằm tạo cơ cấu kinh tế hợp lý, thực hiện chiến lược phát triển kinh tế – xã hội của đất nước trong từng thời kỳ.

  • Đảm bảo công bằng xã hội

Sự phân hóa giàu nghèo là điều không thể tránh khỏi trong xã hội, thuế thu nhập là một biện pháp tốt để rút ngắn khoảng cách giàu nghèo giữa các thành viên trong xã hội.

  • Công cụ đánh giá hiệu quả hoạt động của người nộp thuế

Doanh nghiệp hoạt động kinh doanh có hiệu quả, có lãi thì mới phát sinh số thuế phải nộp nhiều và hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp càng lớn thì số thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp càng cao. 

Sau đó đối chiếu so sánh với số thuế thu nhập doanh nghiệp của các doanh nghiệp cùng ngành ở địa phương và trong cả nước có thể đánh giá khái quát về hiệu quả sản xuất kinh doanh của đơn vị. 

  • Chuyển dịch cơ cấu nền kinh tế

Nhà nước thông qua chính sách miễn, giảm, ưu đãi thuế sẽ ưu tiên cho ngành cần phát triển để chuyển dịch, thu hút nhà đầu tư từ ngành chưa cần phát triển, phục vụ mục đích chuyển dịch cơ cấu kinh tế.

Kết luận

Bài viết trên đây đã chia sẻ về chủ đề “Vai trò của Luật thuế thu nhập doanh nghiệp” mới nhất. Hy vọng những thông tin trên có thể giúp bạn có những hiểu biết sâu rộng hơn về Thuế thu nhập doanh nghiệp.

Hãy tiếp tục theo dõi Blog Kinh doanh để cập nhật những kiến thức kinh doanh bổ ích khác nhé!

5/5 (1 Review)
>> Xem thêm:  Thị trường thứ cấp là gì? Phân biệt thị trường thứ cấp và sơ cấp

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button