Tài Chính

Quyền định đoạt là gì? Quy định của pháp luật Việt Nam 2022

Quyền định đoạt là một quyền của chủ sở hữu đối với một vật như tiền hay tài sản nói chung. Vậy quyền định đoạt là gì? Quy định của pháp luật Việt Nam về quyền định đoạt và những hạn chế của quyền định đoạt. Cùng giải đáp ngay những vấn đề trên trong bài viết này nhé!

Quyền định đoạt là gì?

Quyền định đoạt là gì? Theo Điều 192 Bộ luật dân sự 2015, quyền định đoạt được định đoạt được định nghĩa là quyền chuyển giao quyền sở hữu tài sản hoặc từ bỏ quyền sở hữu hoặc tiêu dùng hoặc tiêu hủy tài sản đó.

Chủ thể có quyền định đoạt có thể được thực hiện ở hai góc độ khác nhau dưới đây:

  • Thứ nhất, định đoạt dựa trên góc độ thực tế của tài sản. Chủ thể có quyền định đoạt sẽ tác động trực tiếp lên tài sản bằng cách tiêu dùng tài sản hoặc tiêu hủy tài sản. Tiêu dùng tài sản là việc chủ thể sử dụng chúng nhằm thỏa mãn những nhu cầu trong cuộc sống. Tiêu hủy tài sản là việc chủ thể bằng một hành vi cụ thể nào đó làm cho tài sản biến mất và không còn tồn tại trên đời nữa. 
  • Thứ hai, định đoạt dựa vào góc độ pháp lý của tài sản. Là việc chủ thể sở hữu chuyển giao quyền từ chủ thể này sang chủ thể khác, hoặc từ bỏ tài sản đó làm phát sinh một chủ thể mới có quyền đối với tài sản đó. Chủ thể thực hiện quyền định đoạt thông qua các hình thức dân sự như: tặng cho, thừa kế, bán tài sản.

Quyền định đoạt là gì khá dễ hiểu và được phân chia khá rõ ràng theo quy định của pháp luật đúng không nào!

Quyền định đoạt là gì?
Quyền định đoạt là gì?

Quy định của pháp luật Việt Nam về quyền định đoạt của chủ sở hữu

Quy định của pháp luật Việt Nam đối với chủ sở hữu về quyền định đoạt là gì: Theo Điều 193 Luật dân sự 2015, quyền định đoạt tài sản phải được thực hiện bởi người có năng lực hành vi dân sự và đúng theo quy định trình tự, thủ tục định đoạt tài sản của pháp luật. 

Theo đó, trong pháp luật quyền định đoạt được thực hiện khi đảm bảo hai điều kiện sau:

  • Thứ nhất, điều kiện theo quy định về chủ thể trong quyền định đoạt là gì: Chủ thể có quyền định đoạt sẽ được tự do định đoạt tài sản của mình, nhưng không phải là tất cả chủ thể. Như đã đề cập, chủ thể phải là người có đầy đủ năng lực hành vi dân sự, cụ thể là: đủ 18 tuổi trở lên, không bị hạn chế quyền định đoạt, không kiểm soát được hành vi, hay có khó khăn trong nhận thức. Đồng thời, chủ thể đó phải có nhận thức đầy đủ, đúng đắn về tài sản, về định đoạt tài sản theo quy định của pháp luật.
  • Thứ hai, điều kiện về trình tự, thủ tục trong quyền định đoạt là gì: Trong một số trường hợp pháp luật quy định khi thực hiện quyền định đoạt tài sản chủ thể bắt buộc phải tuân theo một trình tự hay thủ tục. Ví dụ: để chuyển giao quyền sử dụng đất chủ thể phải thực hiện theo quy định về trình tự thủ tục chuyển giao quyền sử dụng đất do pháp luật quy định.
Quy định của pháp luật Việt Nam về quyền định đoạt của chủ sở hữu
Quy định của pháp luật Việt Nam về quyền định đoạt của chủ sở hữu

Chủ thể sẽ không được pháp luật công nhận và bảo vệ quyền định đoạt là gì, đó là khi các chủ thể thực hiện quyền định đoạt mà không tuân thủ các điều kiện như nêu trên do pháp luật quy định.

Quyền định đoạt có bị hạn chế hay không?

Như vậy bạn đã hiểu về khái niệm quyền định đoạt là gì, vậy bạn đã biết về những hạn chế của quyền định đoạt chưa? Cùng đọc tiếp phần này để biết nhé!

Theo Điều 196 Luật dân sự 2015, quyền định đoạt sẽ bị hạn chế trong các trường hợp sau:

  • Quyền định đoạt chỉ bị hạn chế trong một số trường hợp nhất định do luật quy định rõ ràng.
  • Khi tài sản đem bán là những tài sản thuộc nhóm di tích lịch sử và văn hóa theo quy định của Luật di sản văn hóa thì lúc này Nhà nước có quyền được ưu tiên mua trước.
  • Trường hợp cá nhân hay pháp nhân có được quyền ưu tiên mua đối với một số tài sản nhất định theo quy định của pháp luật, thì bắt buộc khi bán tài sản chủ sở hữu phải tài sản phải dành quyền ưu tiên mua cho các chủ thể đó.
Quyền định đoạt có bị hạn chế hay không?
Quyền định đoạt có bị hạn chế hay không?

Toàn bộ nội dung trên, Blog Kinh Doanh đã cung cấp cho bạn những thông tin từ cơ bản đến nâng cao về định nghĩa quyền định đoạt là gì, quy định của pháp luật Việt Nam về quyền định đoạt và một số trường hợp quyền định đoạt bị hạn chế. 

5/5 (1 Review)
>> Xem thêm:  Chi phí tài chính là gì? Cách tính chi phí tài chính mới nhất 2022

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button