Tài Chính

Quyền sở hữu tài sản là gì? Cập nhật mới nhất 2022

Quyền sở hữu tài sản là gì? Bao gồm những quyền gì, pháp luật quy định ra sao? Tại sao quyền sở hữu tài sản lại quan trọng trong các giao dịch và quan hệ dân sự. Hãy cùng chúng tôi tìm hiểu qua bài viết dưới đây để nắm rõ hơn về quy định pháp của quyền sở hữu tài sản.

Quyền sở hữu tài sản là gì?

Quyền sở hữu tài sản là gì?
Quyền sở hữu tài sản là gì?

Có rất nhiều cách hiểu quyền sở hữu tài sản là gì? Nhìn chung, quyền sở hữu tài sản có thể được hiểu theo 2 nghĩa:

Nghĩa rộng: Quyền sở hữu tài sản có thể được hiểu là quyền của chủ thể được pháp luật bảo vệ, ghi nhận quyền chiếm hữu,sử dụng và định đoạt đối với các loại tài sản đó đã được ghi nhận bởi pháp luật.

 Nghĩa hẹp: Quyền sở hữu tài sản là việc chủ thể sở hữu có thể thực hiện một trong những quyền năng đối với một loại tài sản nhất định như sử dụng, chiếm hữu, định đoạt.

Tài sản ở đây có thể là:

  • Tài sản là giấy tờ có giá, tiền, vật và quyền tài sản.
  • Động sản và bất động sản được xem là tài sản hiện có và có thể hình thành trong tương lai.

Nội dung của quyền sở hữu tài sản là gì?

Quyền sở hữu tài sản bao gồm những nội dùng gì?
Quyền sở hữu tài sản bao gồm những nội dùng gì?

Căn cứ vào bộ luật dân sự 2015, điều 158, nội dung của quyền sở hữu tài sản là gì bao gồm như sau:

Quyền chiếm hữu:

>> Xem thêm:  Tài chính doanh nghiệp là gì? Vai trò và chức năng?

Quyến chiếm hữu là quyền được chi phối và nắm giữ tài sản một cách gián tiếp hoặc trực tiếp đối với tài sản đó, tuân thủ theo việc không được trái đạo đức xã hội và pháp luật.

Quyền sử dụng:

Quyền sử dụng là quyền khai thác các công dụng, lợi tức từ tài sản, hưởng hoa lợi.

Quyền sử dụng là quyền có thể chuyển giao cho người khác theo quy định của pháp luật hoặc theo thỏa thuận đôi bên.

Quyền sử dụng có 2 hình thức:

Quyền sử dụng thuộc chữ sở hữu

Chủ sở hữu có thể sử dụng tài sản theo mục đích sử dụng của mình nhưng không gây hại đến cộng đồng, lợi ích quốc gia và lợi ích của người khác.

Quyền sử dụng không thuộc chủ sở hữu:

Có thể sử dụng tài sản khi có sự thỏa thuận của chủ sở hữu và được pháp luật cho phép.

Quyền định đoạt:
Quyền định đoạt là từ bỏ, chuyển giao, tiêu hủy quyền sở hữu.

Quyền định đoạt bao gồm:

Quyền định đoạt thuộc chủ sở hữu: Quyến tặng, bán, trao đổi, cho vay, tiêu hủy, chuyển giao… đối với tài sản của chủ thể.

Quyền định đoạt không thuộc chủ sở hữu:

Có thể định đoạt tài sản khi có sự ủy quyền, cho phép của chủ sở hữu hoặc được pháp luật cho phép.

 Ví dụ: Anh H đã chuyển nhượng quyền sử dụng nhà cho anh K, hai bên đã thực hiện thủ tục cấp giấy chứng nhận và sang tên quyền sử dụng nhà theo đúng với quy định của pháp luật. Vậy anh H đã có quyền sở hữu tài sản là  ngôi nhà đã chuyển nhượng theo thỏa thuận từ anh K.

Các phương thức bảo vệ quyền sở hữu tài sản là gì?

Các phương thức bảo vệ quyền sở hữu tài sản
Các phương thức bảo vệ quyền sở hữu tài sản

Căn cứ theo bộ luật dân sự, cách thức bảo vệ quyền sở hữu là gì? bao gồm có những phương thức nào? Cùng tìm hiểu nhé!


Chủ thể sở hữu tài sản: Thực hiện tự ngăn chặn và bảo vệ bất kỳ cá nhân, tổ chức nào xâm phạm đến quyền sở hữu tài sản của mình, bằng những biện pháp đúng với pháp luật cho phép.

Chủ sở hữu có quyền:

>> Xem thêm:  Quyền định đoạt là gì? Quy định của pháp luật Việt Nam 2022

Yêu cầu được bồi thường thiệt hại khi xâm phạm những quyền sở hữu tài sản của bản thân.

Yêu cầu cơ quan nhà nước, tòa án có thẩm quyền buộc cá nhân, tổ chức có các hành vi xâm phạm đến quyền trả lại tài sản nằm trong quyền sở hữu tài sản của mình.

Yêu cầu chấm dứt các hành vi có nguy cơ cản trở việc thực hiện những quyền sở hữu tài sản của mình.

Kết bài

Trên đây là những thông tin về quyền sở hữu tài sản là gì đã được chúng tôi tổng hợp. Hy vọng, bài viết sẽ giúp bạn hiểu chính xác hơn về những gì liên quan đến quyền sở hữu tài sản. Cùng theo dõi Blog Kinh Doanh để bổ sung những kiến thức thú vị về kinh doanh nhé.

0/5 (0 Reviews)

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button