Tài Chính

Tài chính doanh nghiệp là gì? Vai trò và chức năng?

Một doanh nghiệp để phát triển phải phụ thuộc vào rất nhiều yếu tố như lĩnh vực kinh doanh, trình độ quản lý con người, trình độ quản lý tài chính. Trong đó, khía cạnh tài chính đóng vai trò quan trọng trong doanh nghiệp. Vậy tài chính doanh nghiệp là gì? Bản chất, vai trò và chức năng của tài chính doanh nghiệp. Cùng tìm hiểu ngay nào!

Tài chính doanh nghiệp là gì?

Tài chính doanh nghiệp là gì? Tài chính doanh nghiệp được định nghĩa là một hệ thống các quan hệ kinh tế tồn tại dưới dạng hình thái giá trị phát sinh trong quá trình tạo lập và phân phối nguồn tài chính và quỹ tiền tệ. 

Tài chính doanh nghiệp là gì?
Tài chính doanh nghiệp là gì?

Quá trình này trong doanh nghiệp nhằm mục đích phục vụ mục đích sản xuất để đạt được viễn cảnh, mục tiêu chung của doanh nghiệp.

Bản chất của tài chính doanh nghiệp là gì?

Bản chất của tài chính doanh nghiệp là gì? Đó chính là phản ánh sự vận động của các quỹ tiền tệ liên quan đến việc huy động vốn và sử dụng nguồn vốn đó để đầu tư vào tất cả tài sản trong doanh nghiệp nhằm tạo ra lợi nhuận cho nhà đầu tư và chủ sở hữu doanh nghiệp. 

Dựa vào những thông tin trong tài chính doanh nghiệp, người quản lý doanh nghiệp sẽ kiểm soát được dòng tiền trong doanh nghiệp đảm bảo vận hành tốt những hoạt động kinh doanh tạo thu nhập cho doanh nghiệp. 

Bản chất của tài chính doanh nghiệp là gì?
Bản chất của tài chính doanh nghiệp là gì?

Vai trò của tài chính doanh nghiệp

Sau khi đã hiểu khái niệm tài chính doanh nghiệp là gì và bản chất của nó, trong phần này chúng ta sẽ cùng nhau làm rõ hơn vai trò của tài chính doanh nghiệp.

Đóng vai trò quan trọng quyết định đến sự thành công hay thất bại của doanh nghiệp.

Tài chính doanh nghiệp giúp huy động vốn để đảm bảo cho hoạt động doanh nghiệp diễn ra bình thường. Trong quá trình kinh doanh sẽ luôn phát sinh những thời điểm cần vốn ngắn hạn và dài hạn cho việc vận hàng, đầu tư vào phát triển doanh nghiệp.

Cải thiện hiệu quả kinh doanh: tài chính doanh nghiệp giúp người quản lý đưa ra những quyết định đầu tư đúng đắn. Ngoài ra, việc huy động nguồn vốn kịp thời sẽ giúp doanh nghiệp chớp thời cơ tốt hoặc tránh được tổn thất lớn do đình trệ vốn, tăng vòng quay tài sản hay giảm số lượng cho vay. Từ đó giảm thiểu các khoản thanh toán lãi, góp phần vào việc tăng lợi nhuận sau thuế cho doanh nghiệp.

Tài chính doanh nghiệp là đòn bẩy giúp kích thích và điều tiết sản xuất. Điều này được thể hiện rõ ở việc nó giúp thu hút vốn và xác định giá bán hợp lý khi phát hành cổ phiếu, bán hàng hay dịch vụ. 

Tài chính doanh nghiệp giúp sử dụng nguồn vốn một cách hiệu quả và tiết kiệm. 

Đây là công cụ hữu ích để kiểm soát tình hình kinh doanh chung của một doanh nghiệp.

Tài chính doanh nghiệp là gì?
Vai trò của tài chính doanh nghiệp

Chức năng của tài chính doanh nghiệp

Những chức năng của tài chính doanh nghiệp là gì:

  • Chức năng phân phối được hiểu là chức năng phân phối tài sản, của cải của doanh nghiệp trong quá trình kinh doanh. Chức năng này biểu hiện rõ ở việc huy động hay tạo ra nguồn vốn và sử dụng nguồn vốn đó vào đầu tư, duy trì và phát triển doanh nghiệp.
  • Chức năng giám đốc của tài chính doanh nghiệp là gì: tài chính doanh nghiệp có chức năng theo dõi, kiểm tra, đánh giá và điều chỉnh. Chức năng giám đốc trong tài chính doanh nghiệp thể hiện thông qua việc sử dụng các công cụ tiền tệ để đo lường, tính toán, hạch toán, xác định và phân tích các chỉ số kinh tế, tài chính phát sinh trong quá trình hoạt động. Từ đó giúp doanh nghiệp nhận biết một cách cụ thể và kịp thời các chuyển biến trong môi trường kinh doanh và đưa biện pháp xử lý cho phù hợp.
Chức năng của tài chính doanh nghiệp
Chức năng của tài chính doanh nghiệp

Bài viết trên Blog Kinh Doanh đã chia sẻ đến bạn nội dung về tài chính doanh nghiệp là gì, bản chất, vai trò và chức năng của nó trong mỗi doanh nghiệp. Hy vọng bạn đã có được những kiến thức bổ ích phục vụ cho việc học tập và kinh doanh. 

5/5 (1 Review)
>> Xem thêm:  Cách tính tài sản ròng là gì? Phân loại như thế nào?

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button