Tài Chính

Tài sản là gì? Những quy định của pháp luật Việt Nam về tài sản

Trong cuộc sống hàng ngày bạn thường được nghe nói về tài sản, nhưng có thể bạn chưa biết về khái niệm tài sản là gì? Tài sản được chia thành những loại nào? Và những quy định của pháp luật Việt Nam về tài sản. Trong bài viết này, chúng tôi sẽ giải đáp tất cả các vấn đề trên, cùng theo dõi nhé!

Tài sản là gì?

Tài sản là gì? Tài sản là của cải vật chất được dùng để sản xuất hay tiêu dùng. Theo Điều 105 Bộ luật dân sự năm 2015 tài sản có khái niệm như sau: Tài sản là tiền, vật, giấy tờ có giá và quyền tài sản.

Tài sản bao gồm bất động sản và động sản. Bất động sản và động sản có thể là tài sản hiện có hoặc tài sản sẽ được hình thành trong tương lai.

Tài sản là gì?
Tài sản là gì?

Phân loại tài sản

Các phân loại của tài sản là gì: Dựa trên chu kỳ sản xuất, tài sản được chia thành tài sản cố định và tài sản lưu động. Dựa trên đặc tính cấu tạo của vật chất, tài sản được phân loại thành tài sản hữu hình và tài sản vô hình.

Tài sản cố định

Là nguyên liệu sản xuất chuyên được dùng trong vận hành sản xuất kinh doanh, có giá trị lớn và có giá trị sử dụng trong lâu dài.

Tài sản cố định bao gồm bất động sản (đất đai, nhà, công trình xây dựng gắn liền với đất, các tài sản khác gắn liền với nhà và đất,…) và động sản (những tài sản cố định khác ngoài bất động sản theo quy định của pháp luật).

Tài sản lưu động

Là tài sản được dự kiến sẽ bán hoặc sử dụng hết trong vòng một năm hoặc trong một chu kỳ kinh doanh. Tài sản lưu động bao gồm: tiền, tài sản tương đương tiền, tài khoản phải thu, kho, tài khoản ứng trước sẽ được dùng trong một năm và vốn đầu tư ngắn hạn.

Tài sản hữu hình trong tài sản là gì

Đó là những vật, tiền và giấy tờ có giá theo quy định pháp luật. Tài sản hữu hình được định nghĩa là những thứ có thể nhận biết được bằng giác quan hoặc đơn vị đo lường.

Trong đó, điều kiện để vật trở thành tài sản đến ngày nay vẫn luôn là một vấn đề gây tranh cãi bởi vì khi vật không thuộc sở hữu của ai thì được gọi là vật vô chủ, nhưng không ai chấp nhận gọi là tài sản vô chủ.

Tài sản vô hình trong tài sản là gì

Được xác định là những quyền tài sản thuộc sở hữu của một chủ thể nhất định và thường không thể chuyển giao. Tuy nhiên, một số quyền tài sản vẫn có thể chuyển giao như thương hiệu, tiền mã hoá, hàng hoá, quyền sở hữu trí tuệ hoặc ủy quyền cho chủ thể khác. Trong quá trình chuyển giao tài sản vô hình được quy ra tiền và giá trị phụ thuộc vào từng thời điểm khác nhau.

Phân loại tài sản
Phân loại tài sản

Những quy định của pháp luật Việt Nam về tài sản

Trong mục 1 và mục 2, bạn đã nắm bắt được định nghĩa tài sản là gì và các phân loại của tài sản. Trong phần này, bạn sẽ tiếp tục được chia sẻ về những quy định về tài sản theo quy định của pháp luật Việt Nam.

Theo Bộ luật Dân sự năm 2015 tài sản được ghi nhận 03 hình thức sở hữu, bao gồm: sở hữu toàn dân, sở hữu riêng và sở hữu chung, cụ thể:

Đất đai, tài nguyên nước, tài nguyên về khoáng sản, nguồn lợi vùng biển, vùng trời, các tài nguyên thiên nhiên khác và những tài sản được Nhà nước đầu tư, quản lý sẽ là tài sản công thuộc quyền sở hữu toàn dân do Nhà nước là người đại diện chủ sở hữu và quản lý.

Nhà nước CHXHCN Việt Nam là đại diện, chịu trách nhiệm và thực hiện quyền của chủ sở hữu đối với tài sản toàn dân, Chính phủ thống nhất cách quản lý, đảm bảo sử dụng chúng vào đúng mục đích, có hiệu hiệu quả và tiết kiệm.

Sở hữu riêng về tài sản là gì: là sở hữu của một cá nhân cụ thể hoặc một pháp nhân theo quy định; tài sản sở hữu riêng hợp pháp sẽ không bị hạn chế về cả số lượng, giá trị.

Sở hữu chung về tài sản là gì: là sở hữu của nhiều chủ thể, nhiều cá nhân đối với tài sản; sở hữu chung bao gồm sở hữu chung theo phần và sở hữu chung hợp nhất.

Những quy định của pháp luật Việt Nam về tài sản
Những quy định của pháp luật Việt Nam về tài sản

Như vậy, bài viết trên Blog Kinh Doanh đã cung cấp những thông tin về tài sản là gì, quy định của pháp luật Việt Nam về tài sản và các vấn đề liên quan khác. Hy vọng, sau bài viết này bạn đã có cái nhìn đúng về tài sản để bảo vệ tốt quyền lợi cá nhân của mình và cộng đồng. 

5/5 (1 Review)
>> Xem thêm:  Tài sản nhà nước là gì? Tài sản nào thuộc sở hữu của nhà nước

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button