Tài Chính

Tài sản nhà nước là gì? Tài sản nào thuộc sở hữu của nhà nước

Là một công dân Việt Nam, bạn chắc rằng đã biết tài sản nhà nước là gì? Những tài sản nào được xem là tài sản nhà nước hay chưa. Để giải đáp thắc mắc này, hãy cũng theo dõi những chia sẻ dưới đây để hiểu chi tiết về tài sản nhà nước.

Tài sản nhà nước là gì?

Tài sản nhà nước là gì?
Tài sản nhà nước là gì?

Tài sản nhà nước là gì? Đây là một khái niệm vẫn chưa có những quy định cụ thể. Chúng ta có thể hiểu qua một số khái niệm dưới đây:

Căn cứ vào bộ luật dân sự 2015, quy định tại điều 197: Tài nguyên nước, đất đai, tài nguyên khoáng, vùng trời, nguồn lợi ở biển và các nguồn tài nguyên sản. Các tài sản được nhà nước quản lý, đầu tư là tài sản công thuộc sự sở hữu của toàn dân do nhà nước thống nhất quản lý và đại diện sở hữu.

Khoản 1 điều 3 tại Luật quản lý những tài sản nhà nước đại diện sở hữu và thống nhất quản lý bao gồm bảo đảm an ninh, quốc phòng tại tổ chức, cơ quan, kết cấu hạ tầng để phục vụ lợi ích quốc gia, cung cấp các dịch vụ công, tài sản công của doanh nghiệp, lợi ích công cộng. Các tài sản đã được xác lập là tài sản toàn dân, tiền thuộc ngân sách nhà nước.

Tài sản nhà nước bao gồm những gì?

Những thành phần cấu thành tài sản nhà nước là gì?

>> Xem thêm:  Chi phí biên là gì? Cách tính chi phí biên đơn giản

– Tài sản đã được xác lập quyền sở hữu của toàn dân

– Tài sản công phục vụ  các hoạt động quản lý, dịch vụ công, bảo đảm an ninh tại các tổ chức, cơ quan, đơn vị.

– Kết cấu hạ tầng để phục vụ các lợi ích công cộng, lợi ích quốc gia

– Tài sản công trong doanh nghiệp

– Tiền thuộc ngân sách của nhà nước

Đặc điểm của tài sản nhà nước là gì?

Đặc điểm của tài sản nhà nước
Đặc điểm của tài sản nhà nước

Như đã đề cập ở phần tài sản nhà nước là gì? Trong phần này sẽ tiếp tục tìm hiểu các đặc điểm của tài sản nhà nước:

– Tài sản của nhà nước có phạm vi rất rộng, phong phú. Có thể là các công trình xây dựng, doanh nghiệp, phương tiện vận tải. Những tài sản quan trọng trong tư liệu sản xuất như đất đai, núi rừng và các tài nguyên khác

– Tài sản nhà nước là các tài sản đã được pháp luật quy định sở hữu của nhà nước từ chế độ sở hữu toàn dân được nhà nước đại diện nắm giữ và quản lý.

– Tài sản nhà nước được sử dụng, khai thác, quản lý bởi nhiều chủ thể khác nhau như tổ chức, cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp.

Phân loại tài sản nhà nước

Phân loại tài sản nhà nước
Phân loại tài sản nhà nước

Qua phần khái niệm tài sản nhà nước là gì? Bạn đã biết được những tài sản nào thuộc sự sở hữu của nhà nước. Để dễ quản lý và kiểm soát, việc phân loại các tài sản nhà nước là điều cần thiết:

Tài sản nhà nước trong khu vực hành chính, sự nghiệp:

>> Xem thêm:  Chiếm hữu là gì? Các hình thức chiếm hữu hiện nay

Tài sản nhà nước trong khu vực hành chính, sự nghiệp là các tài sản được giao cho các đơn vị vũ trang nhân dân, cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, đơn vị sự nghiệp công lập, tổ chức chính trị xã hội, tổ chức chính trị nghề nghiệp. 

Bên cạnh đó, còn bao gồm quyền sử dụng đất dùng để xây dựng trụ sở làm việc, phương tiện vận tại, máy móc, trang thiết bị làm việc đơn vị, các cơ sở hoạt động sự nghiệp, các tài sản khác được pháp luật quy định.

Tài sản nhà nước trong doanh nghiệp

Tài sản nhà nước trong doanh nghiệp là các tài sản được nhà nước giao cho các doanh nghiệp nhà nước sử dụng và quản lí. Tài sản nhà nước tại các doanh nghiệp sử dụng trong các mục đích kinh doanh thu lợi nhuận, sản xuất, phục vụ các hoạt động bỏ quên, đánh rơi, vắng chủ…

Kết bài

Trên đây là những thông tin chia sẻ về tài sản nhà nước là gì. Hi vọng bài biết dưới đây, giúp bạn có cách nhìn rõ ràng và đúng đắn hơn về tài sản nhà nước. Theo dõi Blog Kinh Doanh để biết thêm những thông tin thú vị nhé.

0/5 (0 Reviews)

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button