Tài Chính

Tài sản vô hình gì? Phương pháp xác định giá trị tài sản vô hình

Trong doanh nghiệp, có rất nhiều loại tài sản khác nhau. Việc xác định các giá trị của tài sản trong doanh nghiệp là một điều cần thiết giúp cho các tổ chức, cá nhân, đầu tư có quyết định đúng đắn trong việc kinh doanh, đầu tư, mua bán tài sản vô hình một cách minh bạch. Vậy tài sản vô hình là gì? Nó đóng vai trò gì đối với doanh nghiệp. Hãy cùng tìm hiểu chi tiết thông qua chia sẻ dưới đây.

Tài sản vô hình là gì?

Việc xác định rõ khái niệm tài sản vô hình là gì sẽ giúp cho việc sử dụng các giá trị của tài sản vô hình một cách hợp lý cho các công việc nhất định.

Tài sản vô hình là gì?
Tài sản vô hình là gì?

Tài sản vô hình là những tài sản không có các hình thái vật chất và có khả năng tạo ra các lợi ích kinh tế và các quyền. Đồng thời, phải thỏa mãn những điều kiện sau:

– Không có hình thái vật chất, tuy nhiên có một số tài sản vô hình ngoại lệ có chưa trong hoặc trên thực thể vật chất, nhưng giá trị lại không đáng kể so với tài sản vô hình

– Có bằng chứng hữu hình trong sự tồn tại của tài sản vô hình và có thể nhận biết được như hồ sơ đăng ký, hợp đồng, báo cáo tài chính, danh sách khách hàng…

– Có thể tạo ra thu nhập cho chủ thể sở hữu

– Có thể định lượng được giá trị của tài sản vô hình

Phân loại tài sản vô hình

Sau khi nắm được khái niệm tài sản vô hình là gì, việc phân loại chúng giúp doanh nghiệp, các nhà đầu tư, tổ chức đánh giá được giá trị của doanh nghiệp một cách tổng quan hơn.

Phân loại tài sản vô hình
Phân loại tài sản vô hình

Theo tiêu chuẩn của thẩm định giá số 13 tài sản vô hình được chia thành 4 loại cơ bản gồm: Tài sản trí tuệ, các mối quan hệ, các quyền và nhóm tài sản vô hình khác

1- Tài sản trí tuệ được xem là một loại tài sản rất đặc biệt của tài sản vô hình vì được pháp luật bảo vệ trong việc không được sử dụng thẩm quyền của người khác. Quyền sở hữu trí tuệ và tài sản trí tuệ bao gồm thương hiệu, nhãn hiệu, sáng kiến, phát minh sáng chế, bản quyền, tên thương mại…

2- Các doanh nghiệp phải thực hiện mối quan hệ với các tổ chức, đơn vị, các cá nhân và các chủ thể bên ngoài. Các mối quan hệ này không được thể hiện bằng hợp đồng nhưng đóng vai trò quan trọng đối với công ty. Nó đem lại lợi ích cho các bên về mặt kinh tế, các mối quan hệ với nhà cung cấp, khách hàng, tổ chức có ảnh hưởng đến chủ thể khác và sản xuất kinh doanh như cơ sở dữ liệu, danh sách khách hàng..

3- Mỗi doanh nghiệp, công ty đều có các quyền của mình. Những quyền này tồn tại trong điều kiện hợp đồng dưới dạng văn bản hoặc không văn bản. 

4- Nhóm tài sản vô hình khác là những tài sản hình thành từ các yếu tố như tiếng tăm, tên tuổi, sản phẩm, địa điểm..sinh ra các lợi thế, lợi ích kinh tế.

Vai trò của việc xác định tài sản vô hình là gì?

Phân loại tài sản vô hình
Phân loại tài sản vô hình

Vai trò của giá trị tài sản vô hình là gì sẽ được gói ghém ngắn gọn dưới đây để phản ánh những lợi ích mà tài sản vô hình đem lại cho doanh nghiệp

– Tài sản vô hình có vai trò trong việc tạo dựng hình ảnh của doanh nghiệp và tăng khả năng cạnh tranh trên thị trường, nâng cao chất lượng sản phẩm, năng suất được nâng cao góp phần mở rộng thị phần doanh nghiệp.

– Tài sản vô hình đóng vai trò quan trọng trong việc làm tăng giá trị cho doanh nghiệp, thu hút đầu tư nước ngoài

– Những quy định chặt chẽ về việc sở hữu trí tuệ đóng góp vào sự thành công và uy tín của doanh nghiệp

Phương pháp xác định giá trị tài sản vô hình là gì?

Không có hình thái vật chất, nhưng phương pháp để xác định tài sản vô hình là gì? Cân, đo, đong, đếm bằng cách nào?

– Phương pháp so sánh

– Phương pháp chi phí thay thế

– Phương pháp chi phí tái tạo

– Phương pháp Tiền sử dụng tài sản vô hình

– Phương pháp thu nhập tăng thêm

– Phương pháp lợi nhuận vượt trội

Kết bài

Những thông tin liên quan đến khái niệm “Tài sản vô hình là gì?” đã được chia sẻ trên đây. Hy vọng bài viết sẽ đem lại những thông tin hữu ích cho mọi người. Tìm hiểu những thông tin bổ ích cùng Blog Kinh Doanh nhé!

0/5 (0 Reviews)
>> Xem thêm:  Tài sản là gì? Những quy định của pháp luật Việt Nam về tài sản

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button