Blog

Thị trường thứ cấp là gì? Phân biệt thị trường thứ cấp và sơ cấp

Thị trường thứ cấp là gì?

Thị trường thứ cấp là gì? Thị trường thứ cấp hay còn được gọi là thị trường hậu mãi, được định nghĩa là nơi cổ phiếu, trái phiếu, hợp đồng tương lai của các công ty được giao dịch giữa các nhà đầu tư mà không có sự can thiệp của các công ty. Một cách sử dụng phổ biến khác của thị trường thứ cấp là để chỉ các khoản vay của một ngân hàng thế chấp được bán cho những nhà đầu tư như Fannie Mae và Freddie Mac.

Thị trường thứ cấp là gì?
Thị trường thứ cấp là gì?

Thị trường thứ cấp có thể được chia thành bốn phân đoạn, bao gồm:

 • Thị trường đấu giá
 • Thị trường tìm kiếm trực tiếp
 • Thị trường đại lý
 • Thị trường môi giới

Ví dụ điển hình cho hình thức thị trường thứ cấp là gì: NYSE (Sở giao dịch chứng khoán New York), NSE (Sở giao dịch chứng khoán quốc gia),…

Mối quan hệ giữa thị trường thứ cấp và thị trường sơ cấp

Bạn đã hiểu sơ lược về thị trường thứ cấp là gì, trong phần tiếp theo đây chúng ta sẽ cùng đi tìm hiểu về mối quan hệ giữa thị trường thứ cấp và thị trường sơ cấp.

Mối quan hệ giữa thị trường sơ cấp và thị trường thứ cấp là gì, đó là mối quan hệ nội tại, trong đó thị trường sơ cấp đóng vai trò là cơ sở, là tiền đề; còn thị trường thứ cấp đóng vai trò là động lực. Nếu không có thị trường sơ cấp thì sẽ không có chứng khoán để lưu thông trong thị trường thứ cấp và ngược lại. Nếu không có thị trường thứ cấp thì thị trường thứ cấp rất khó để hoạt động thuận lợi và trôi chảy.

Vì sự liên kết chặt chẽ như vậy nên việc phân biệt thị trường sơ cấp và thị trường thứ cấp là gì chỉ có tính chất tương đối. Trong thực tế, các tổ chức thị trường chứng khoán rất khó có sự phân định rõ ràng đâu là thị trường sơ cấp và đâu là thị trường thứ cấp.

Bạn có thể hiểu là trong một thị trường chứng khoán bao gồm cả giao dịch của thị trường thứ cấp và thị trường sơ cấp – nghĩa là diễn ra đồng thời việc mua bán các chứng khoán mới phát hành và việc mua bán lại chứng khoán đã phát hành. Mặc dù vậy, việc bóc tách và phân biệt rạch hai cấp thị trường sẽ giúp tiếp cận thị trường một cách đúng đắn, phát huy sức mạnh thị trường, hạn chế mặc tiêu cực. 

Mối liên hệ giữa thị trường sơ cấp và thị trường thứ cấp
Mối liên hệ giữa thị trường sơ cấp và thị trường thứ cấp

Phân biệt thị trường sơ cấp và thị trường thứ cấp

Các đặc điểm để phân biệt thị trường sơ cấp và thị trường thứ cấp là gì:

 • Một là, thị trường sơ cấp là nơi phát hành chứng khoán lần đầu, trong khi đó thị trường thứ cấp được định nghĩa là nơi diễn ra giao dịch mua bán giữa các nhà đầu tư. 
 • Hai là, thị trường sơ cấp chịu sự can thiệp của các công ty phát hành cổ phiếu và chính phủ. Trong khi đó, thị trường thứ cấp thì không chịu ảnh hưởng bởi các bên đó. 
 • Ba là, thị trường thứ cấp là gì, nó là thị trường hậu mãi, còn thị trường sơ cấp lại là thị trường phát hành mới.
 • Bốn là, việc mua bán trong thị trường thứ cấp chỉ diễn ra giữa các nhà đầu tư, trong khi đó việc mua bán trong thị trường sơ cấp là giữa các nhà đầu tư và công ty. 
 • Năm là, giá trên thị trường thứ cấp luôn luôn biến động do sự ảnh hưởng của cung cầu, trong khi đó giá trên thị trường sơ cấp là cố định.
 • Sáu là, tần suất mua bán ở thị trường thứ cấp là gì, đó là tần suất khá cao, còn ở thị trường sơ cấp thị bị hạn chế chỉ một lần trên một thị trường.
 • Bảy là, thị trường thứ cấp được vận hành có tổ chức, ngược lại ở thị trường sơ cấp thì không có tổ chức.
 • Tám là, người được hưởng lợi ở thị trường sơ cấp là công ty, còn ở thị trường thứ cấp là các nhà đầu tư. 
Phân biệt thị trường sơ cấp và thị trường thứ cấp
Phân biệt thị trường sơ cấp và thị trường thứ cấp

Toàn bộ nội dung trên đã giúp bạn nắm bắt về định nghĩa thị trường thứ cấp là gì, mối quan hệ giữa thị trường thứ cấp, thị trường sơ cấp và cách để phân biệt hai thị trường này. Hy vọng qua bài viết mà Blog Kinh Doanh cung cấp bạn đã có nền tảng cơ bản để lựa chọn thị trường nào để tham gia đầu tư.

5/5 (1 Review)
>> Xem thêm:  Thị trường ngách là gì? Thông tin cập nhật mới nhất 2022

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button