Khởi Nghiệp

Vốn chủ sở hữu là gì? Công thức tính nhanh nhất 2022

 Vốn chủ sở hữu là một thuật ngữ quen thuộc trong các doanh nghiệp và bởi nó rất cần thiết và có tác động lớn đến việc tồn tại và vận hành của một doanh nghiệp bất kỳ. Tuy nhiên không phải ai cũng có thể hiểu rõ định nghĩa vốn chủ sở hữu là gì

Hãy theo dõi bài viết sau đây để nắm thêm thông tin về vốn chủ sở hữu nhé!

Vốn chủ sở hữu là gì?

Luật doanh nghiệp hiện nay vẫn chưa có định nghĩa cụ thể về vốn chủ sở hữu là gì. 

Vốn chủ sở hữu là gì?
Vốn chủ sở hữu là gì?

Vốn chủ sở hữu là loại vốn do các chủ doanh nghiệp và các thành viên trong công ty liên doanh hoặc các cổ đông trong công ty cổ phần đưa vào để phục vụ cho hoạt động của công ty hoặc có thể được hình thành từ kết quả kinh doanh. Nguồn vốn này không phải là một khoản nợ. 

Vốn chủ sở hữu được xem là một trong những nguồn tài trợ cố định và thường xuyên cho doanh nghiệp. Trong trường hợp đơn vị doanh nghiệp phá sản hoặc ngừng hoạt động, loại vốn này được ưu tiên trả các khoản nợ rồi sau đó chia đều cho các cổ đông theo tỷ lệ góp vốn của họ.

Vốn chủ sở hữu bao gồm: vốn điều lệ, lợi nhuận chưa phân phối và các nguồn khác.

Những yếu tố tác động vốn chủ sở hữu là gì?

Những yếu tố tác động vốn chủ sở hữu là gì?
Những yếu tố tác động vốn chủ sở hữu là gì?

Vốn chủ sở hữu giảm

Vốn chủ sở hữu giảm khi doanh nghiệp gặp các trường hợp như sau:

– Doanh nghiệp phải hoàn trả lại vốn góp cho đối tượng là các chủ sở hữu vốn.

– Giá của cổ phiếu khi phát hành thấp hơn so với mệnh giá.

– Doanh nghiệp chấm dứt hoạt động hay bị phá sản hoặc giải thể.

– Ngoài ra phải bù lỗ vào các hoạt động kinh doanh theo quy định các cấp thẩm quyền.

– Khi các công ty cổ phần phải hủy bỏ cổ phiếu quỹ.

Vốn chủ sở hữu tăng

Vốn chủ sở hữu tăng khi doanh nghiệp gặp các trường hợp như sau:

– Chủ sở hữu góp thêm vốn vào các doanh nghiệp

– Bổ sung thêm nguồn vốn từ lợi nhuận trong kinh doanh hay từ các quỹ thuộc vốn của chủ sở hữu khác của doanh nghiệp

– Cổ phiếu phát hành sẽ cao hơn mệnh giá.

– Giá trị của các khoản tài trợ, quà biếu hay tặng trừ đi khoản thuế phải nộp là một con số dương đồng thời được các cấp thẩm quyền và được phép ghi tăng vốn chủ sở hữu.

Công thức tính vốn chủ sở hữu là gì?

Công thức tính vốn chủ sở hữu là gì?
Công thức tính vốn chủ sở hữu là gì?

Nhiều người vẫn còn mơ hồ về công thức tính vốn chủ sở hữu là gì? Vốn chủ sở hữu của doanh nghiệp có thể được tính bằng cách xác định giá trị của nó. Bao gồm các tài sản như đất đai, vốn hàng hóa, nhà cửa, hàng tồn kho và các khoản thu nhập khác. Sau đó, lấy giá trị tổng tài sản này trừ đi các khoản nợ và chi phí khác sẽ ra được giá trị vốn chủ sở hữu.

Công thức tính vốn chủ sở hữu như sau: 

 

>> Xem thêm:  Vốn FDI là gì? Đặc điểm và các hình thức vốn FDI tại Việt Nam

VCSH = Tổng tài sản – Nợ phải trả

Trong đó: 

  • Tổng tài sản bao gồm tài sản ngắn hạn và tài sản dài hạn của doanh nghiệp:

– Tài sản ngắn hạn là các loại tiền bao gồm: tiền gửi ngân hàng, tiền đang được luân chuyển, tiền mặt (tiền Việt Nam, ngoại tệ) và các khoản tương đương có giá trị như tiền (vàng, bạc, đá quý, kim khí quý)…

– Tài sản dài hạn bao gồm: tài sản cố định,  bất động sản đầu tư, các khoản đầu tư tài chính dài hạn, các khoản phải thu dài hạn và các loại tài sản dài hạn khác…

  • Nợ phải trả 

Nợ phải trả bao gồm các khoản như phải trả người bán, thuế và các khoản phải nộp cho Nhà nước, phải trả người lao động, phải trả nội bộ, vay và nợ thuê tài chính, nhận ký quỹ, ký cược, người mua ứng trước tiền hàng, phải trả phải nộp khác

Kết luận

Bài viết trên đây đã chia sẻ về khái niệm vốn chủ sở hữu là gì, những yếu tố tác động và công thức tính vốn chủ sở hữu. Hy vọng bạn có những hiểu biết sâu hơn về vốn chủ sở hữu thông qua những thông tin mà Blog Kinh doanh đã tổng hợp. Chúc bạn thành công!

Hãy tiếp tục theo dõi Blog Kinh doanh để cập nhật những kiến thức hữu ích khác nhé!

5/5 (1 Review)

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button