Khởi Nghiệp

Vốn cố định là gì? Phân biệt vốn lưu động và vốn cố định

Vốn là một yếu tố rất quan trọng đối với một doanh nghiệp, không có một doanh nghiệp nào có thể tồn tại mà không có vốn. Tuy nhiên, trong doanh nghiệp có rất nhiều loại vốn. Trong bài viết dưới đây, sẽ xoay quanh chủ đề vốn cố định là gì?

Vốn cố định là gì?

Có lẽ, ai cũng đã đã nghe qua cụm từ “Vốn cố định” nhưng để hiểu đúng về vốn cố định chưa chắc ai cũng biết. Vậy vốn cố định là gì?

Vốn cố định là gì?
Vốn cố định là gì?

Vốn cố định là phần tiền đầu tư, ứng trước cho việc xây dựng, mua sắm hoặc lắp đặt tài sản cố định vô hình hay tài sản cố định hữu hình. Và sẽ được luân chuyển từ từ thành từng phần trong các chu kỳ của quá trình sản xuất và kết thúc vòng tuần hoàn kể từ lúc tài sản cố định hết thời gian sử dụng.

Ví dụ về vốn cố định

Nếu một công ty đầu tư vào một xưởng gỗ nơi sẽ diễn ra quá trình sản xuất thì đây được coi là vốn cố định.

Đặc điểm của vốn cố định là gì?

Đặc điểm của vốn cố định
Đặc điểm của vốn cố định

Qua khái niệm vốn cố định là gì, chúng ta có thể tóm tắt sơ bộ về một số đặc điểm của vốn cố định như sau:

Vốn cố định có thời gian sử dụng dài, tham gia vào nhiều kỳ kinh doanh của doanh nghiệp.

Vốn cố định sẽ được dịch chuyển dần vào các giá trị của sản phẩm sản xuất của các kỳ kinh doanh.

Khi tài sản cố định hết hạn sử dụng, vốn cố định sẽ kết thúc vòng luân chuyển.

Vai trò của vốn cố định là gì?

Cùng như các loại vốn khác, vốn cố định đóng góp một vai trò quan trọng trong các hoạt động kinh doanh của công ty. Vậy vai trò của vốn cố định là gì?

>> Xem thêm:  Quản trị doanh nghiệp là gì? Chức năng của quản trị doanh nghiệp
Vai trò của vốn cố định
Vai trò của vốn cố định

Là thành phần đảm bảo các quá trình sản xuất kinh doanh diễn ra một cách liên tục. 

Góp phần nâng cao chất lượng sản phẩm, năng suất lao động, đồng thời có thể hạ giá thành sản phẩm để duy trì sự hoạt động và tồn tại bền vững của doanh nghiệp.

Quyết định phạm vi và quy mô hoạt động của doanh nghiệp. 

Góp phần hạn chế các tổn thất, rủi ro, khủng hoảng tài chính, biến động thị trường 

Phân biệt vốn lưu động và vốn cố định

Vốn lưu động và vốn cố định là hai nguồn vốn đóng vai trò quan trọng trong doanh nghiệp, quyết định đến sự phát triển bền vững của doanh nghiệp. Vậy điểm khác nhau giữa vốn lưu động và vốn cố định là gì?

Tiêu chí Vốn cố định Vốn lưu động
Khái niệm Vốn cố định là giá trị của những loại tài sản cố định. 

Các loại tài sản này có đặc điểm có giá trị lớn, thời gian sử dụng dài qua nhiều kỳ kinh doanh

Vốn lưu động là biểu hiện bằng tiền của loại tài sản ngắn hạn. 

Vì thế, những đặc điểm của TSNH sẽ chi phối đến đặc điểm vận động của vốn lưu động.

Đặc trưng Vốn cố định có thể luân chuyển qua nhiều kỳ kinh doanh, sản xuất

Thông qua mức khấu hao, vốn cố định chuyển dần vào giá trị của vốn cố định vào sản phẩm

Vốn lưu động chỉ dịch chuyển một lần vào quá trình sản xuất.

Toàn bộ giá trị của vốn lưu động được chuyển vào giá trị của sản phẩm theo chu kỳ sản xuất.

Biểu hiện Tài sản cố định Tài sản lưu động
Phân loại Theo hình thái biểu hiện được phân loại thành:

Tài sản cố định vô hình

Tài sản cố định hữu hình

Theo tình hình sử dụng trên thực tế:

Tài sản cố định đang sử dụng

Tài sản cố định vẫn chưa đưa vào sử dụng

Tài sản cố định đang chờ thanh lý

Theo hình thái biểu hiện phân loại thành:

Vốn bằng hàng hóa

Vốn bằng tiền

Phân loại theo vai trò:

Vốn lưu động dùng trong dự trữ sản xuất

Vốn lưu động dùng trong sản xuất

Vốn lưu động dùng trong lưu thông

Những chia sẻ về vốn cố định là gì và sự khác biệt giữa vốn lưu động và vốn cố định đã được trình bày trong bài viết. Hi vọng, những thông tin sẽ giúp mọi người có thêm những kiến thức trong cuộc sống. Hãy theo dõi Blog Kinh Doanh để biết thêm những điều thú vị nhé.

5/5 (1 Review)
>> Xem thêm:  Nguồn vốn là gì? Cách phân loại nguồn vốn trong doanh nghiệp

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button